In memoriam
66

U Sarajevu preminuo Osman-Faruk Sijarić, bivši dekan Muzičke akademije

Klix.ba
Osman-Faruk Sijarić imao bogatu karijeru
Osman-Faruk Sijarić imao bogatu karijeru
Violinista, profesor i dugogodišnji dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Osman-Faruk Sijarić preminuo je u 78. godini.

Kako je saopćeno iz Muzičke akademije, Sijarić je rođen 17. maja 1942. godine u Mostaru, od oca Ćamila i majke Sabine. Nižu i srednju muzičku školu, a zatim i Muzičku akademiju, u klasi K. Hauzera, završio je u Sarajevu.

Postdiplomski studij violine pohađao je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a nastavio ga na Državnom konzervatoriju u Moskvi na katedri D. Oistracha. Nakon dvije godine specijalizacije kod G. Barinove, u Moskvi 1972. završava i magistarski studij u klasi P. A. Bondarenka. Godine 1975. realizira studijski boravak u SAD-u.

Po povratku iz Rusije, Faruk Sijarić najprije radi na Srednjoj muzičkoj školi, a od 1974. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u kojoj djeluje u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora i odlazi u mirovinu 2012. godine. Funkciju dekana Muzičke akademije vršio je 1987. do 2003. godine. Bio je prorektor Univerziteta u Sarajevu 1994-1995. te 1996-1997. godine.

Kroz svoju pedagošku djelatnost odgojio je generacije koncertno aktivnih violinista, a i sam je kao plodan reproduktivni umjetnik koncertirao u Evropi i Sjevernoj Americi.

Bio je član Simfonijskog orkestra Radio-televizije Sarajevo te Sarajevske filharmonije. Kao promotor američkog kompozitorstva, na poziv Centra za kulturu Američke ambasade s pijanistom Kooicherom 1979. godine održao je niz koncerata po cijeloj Jugoslaviji.

U istom periodu je znatan dio svoje umjetničke aktivnosti posvetio promoviranju djela jugoslovenskih kompozitora te je tako u okviru kulturnog programa ZOI'84 izdao i gramofonsku ploču s djelima Magdića, Cipre, Slavenskog i Komadine kao jedno od rijetkih diskografskih izdanja umjetničke muzike na području BiH. Njegovu koncertnu aktivnost redovno su pratile veoma afirmativne kritike u najznačnijim medijima bivše Jugoslavije.

Pored pedagoške i umjetničke djelatnosti Osman-Faruk Sijarić bio je izuzetno aktivan u društvenom i kulturnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te u različitim strukovnim kulturnim organizacijama i institucijama.

Bio je predsjednik Saveza muzičkih pedagoga Jugoslavije, predsjednik Savjeta za muzičku djelatnost RTVBiH, predsjednik Skupšine SIZ-a kulture BiH i delegat u Skupštini SIZ-a za visoko obrazovanje BiH, pored niza drugih funkcija koje je obavljao. Za svoj društveni rad Sijarić dobio je niz značajnih priznanja među kojima su i plaketa Grada Sarajeva i Orden rada sa srebrenim zracima.

Djelatnost Faruka Sijarića u ulozi dekana Muzičke akademije u opsjednutom Sarajevu imala je presudnu ulogu za opstanak institucije u najtežim danima njenog postojanja. Svakodnevno prisutan na Akademiji, borio se da ona ne prekine svoj rad i da njeni nastavnici i studenti imaju uslove za kontinuirano djelovanje.

Unatoč ratnim razaranjima, zahvaljujući njegovom internacionalnom angažmanu, Akademija je dobila neophodno potrebne instrumente i bibliotečku građu i osnažena ušla u godine svoga poslijeratnog razvoja.

U istom periodu Sijarić je uspio obezbijediti i 20 internacionalnih stipendija za nadarene mlade umjetnike na vrhunskim evropskim umjetničkim akademijama, koji su danas okosnica nastavnog kadra Muzičke akademije UNSA.

U ratnim godinama je svojim umjetničkim i dekanskim angažmanom, a onda i kao inicijator ponovnog pokretanja rada Sarajevske filharmonije, dao krucijalni doprinos danas globalno prepoznatom fenomenu muzičkog života Sarajeva pod opsadom tokom koje je održano više od 2.000 koncerata.

Komemorativni skup za prof. Osmana-Faruka Sijarića bit će održan u subotu, 23. januara 2021. godine u 10.30 u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Skupu će prisustvovati ograničeni broj posjetilaca, uz primjenu preporučenih epidemioloških mjera. Ispraćaj prof. Sijarića će biti na gradskom groblju Bare, u subotu, 23. januara 2021. godine u 13 sati.