Prostor za rekreaciju
1.1k

U planu uređenje korita rijeke Željeznice i Velike aleje na Ilidži

B. R.
Rijeka Željeznica, Ilidža (Foto: Općina Ilidža) (Foto: H. M./Klix.ba)
Rijeka Željeznica, Ilidža (Foto: Općina Ilidža) (Foto: H. M./Klix.ba)
Plan je urediti korito rijeke Željeznice i Veliku aleju ka Vrelu Bosne, ukazao je načelnik Ilidže Nermin Muzur. Potcrtao je da će prije toga riješiti problem odlaganja otpada i eksploataciju šljunka iz korita Željeznice.
Sredinom ovog mjeseca je poništeno odobrenje građevinskoj firmi Mevludin Commerce da vrši deponovanje zemlje u koritu ove rijeke na lijevoj obali u naselju Sokolović Kolonija.

Muzur, kadar NiP-a, je istakao da je odobrenje izdato 18. januara 2018. godine, a tada je načelnik bio sadašnji ambasador BiH u Maleziji Senaid Memić iz SDA. Naveo je da odobrenje nije sadržavalo broj i protokol.

Podsjećamo da je u junu prošle godine Memić izjavio da je, kako je rekao, najmanje 30 puta pozivao inspekciju da obustavi i zabrani eksploataciju šljunka.

Aktuelni načelnik tvrdi da se ovim problemom bavio kao općinski vijećnik i kao entitetski parlamentarac. Prema njegovim riječima, obraćao se i Agenciji za vodno područje rijeke Save, ali da nije bilo većeg interesa da se problem riješi.

Iz Agencije su početkom jula prošle godine upozorili da je eksploatacija bespravna i da ona nije preporučljiva zbog podzemnih voda.

Muzur je ocijenio da je pred općinskom administracijom obiman posao da bi se postiglo rješenje uz saradnju s nadležnim inspekcijama. Uvjerava da će lokalna vlast biti partner inspekcijama.

I on je napomenuo da se korito uništava odlaganjem smeća i otpada, kao i eksploatacijom resursa. Naglasio je da su rupe koje su nastajale eksploatacijom zatrpavane otpadom.

Najavio je poništavanje i drugih odobrenja koja je izdala lokalna vlast.

"Svi dokumenti koje mi nađemo, a da ih je izdala općina, bit će predmet analize i poništavat ćemo ih. Pisali smo Agenciji za vodno poručje rijeke Save radi uređenja. Već smo predvidjeli sredstva za uređenje donjeg toka", obrazložio je.

Korito Željeznice kao prostor za rekreaciju

Muzur je ocijenio da bi bilo i više nego opravdano da se korito Željeznice uredi na način da se taj prostor koristi za rekreaciju - gradnju pješačkih i bicklističkih staza. Napomenuo je da to ovisi i o vodozaštitnoj zoni koja određuje šta i kako se može graditi.

Smatra da bi za to bilo potrebno više novca.

"Za to bi trebala veća sredstva. To Općina Ilidža ne bi mogla sama finansirati, ali bi to mogla uz dobar projekt iz međunarodnog fonda. Sigurno se može napraviti dobro uređenje, da se naprave šetnice i biciklističke staze, zona za rekreaciju", kazao je.

U Velikoj aleji staza isključivo za pješake

Plan je urediti i Veliku aleju prema Vrelu Bosne. Kako je rekao Muzur, već je izvršeno snimanje lokaliteta, tj. obje strane Velike aleje. Kao razlog za to je naveo uređenje sa ciljem da se napravi prostor kojim će se kretati isključivo pješaci.

"Time više ne bi bili primorani da se kreću kuda se kreću kočije. Znate da je to sada problem, posebno vikendom, kada nastane velika gužva na jednom prostoru", podsjetio je i dodao da će prilikom uređenja zaštititi drvored i uvažiti ograničenja vodozaštitne zone.

Velika aleja (Foto: H. M./Klix.ba)
Velika aleja (Foto: H. M./Klix.ba)

Također je najavio i postavljanje novog asfalta od Velike aleje do izletišta Stojčevac, postavljanje rasvjete i videonadzora na tom području.