Najavio ministar
59

U planu ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u KS, cilj je smanjiti zagađenje za 90 posto

A. Ku.
Foto: Služba za protokol i press Kantona Sarajevo
Foto: Služba za protokol i press Kantona Sarajevo
Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KS) Bojan Bošnjak najavio je da je u pripremi program za akciju čišćenja dimnjaka pred novu grijnu sezonu.

On je također istakao da će Skupština KS razmatrati ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u KS do 2033. godine.

Naime, istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku IGT d.o.o. Sarajevo, u suorganizaciji s Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo jučer je u Sarajevu upriličio stručni seminar na temu "Pravne osnove i sigurnosna tehnika za sisteme za odvođenje produkata sagorijevanja".

Kako je saopćeno iz Vlade Kantona Sarajevo, predavanja su održali stručnjaci poput Dirka Bohringera iz Njemačke sa Instituta za racionalno korištenje energije i tehnologije IET, Semira Petrovića iz Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku i Elvira Zlatića ispred Sarajevogasa.

Resorni ministar Bojan Bošnjak je tom prilikom naglasio kako je Ministarstvo aktueliziralo problem degradiranosti dimnjačarskog sektora, u kontekstu borbe protiv zagađenosti zraka kao najvećeg okolišnog rizika za zdravlje stanovništva u Kantonu Sarajevo.

Bošnjak je istakao da je, bez redovnog i stručnog održavanja i upravljanja dimovodnim instalacijama, neovisno od energenta koji se koristi, ugrožena sigurnost građana čemu smo nedavno svjedočili.

Plan je smanjiti emisiju štetnih čestica za 90 posto u narednih devet godina

"Uskoro će Skupština Kantona Sarajevo razmatrati Strategiju ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo za period 2023 - 2033. Značajno smanjenje emisija štetnih polutanata predstavlja imperativ u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. Mjerama iz Strategije se postavlja cilj smanjenja emisija lebdećih čestica od 90 posto u narednih 10 godina, što se jedino može postići zamjenom energenata sa ekološko prihvatljivim i uvođenjem drugih načina zagrijavanja", rekao je Bošnjak.

Naglašavajući kako su za implementaciju Strategije ograničenja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo neophodna velika finansijska sredstva, Bošnjak je istakao kako je jedan od osnovnih preduslova za provedbu Strategije uspostava provodivog i odgovarajućeg nadzora nad pećima i kotlovima putem dimnjačarske službe.

"Sarajevo je u prošlosti imalo kvalitetno razrađen dimnjačarski sektor, međutim u zadnjih dvadesetak godina stanje je izrazito loše, što ilustruju činjenice da je jedini pravni okvir za ove djelatnosti trenutno sadržan u našoj Odluci o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, da se trenutno broji do dvadeset dimnjačara iako bi ih s obzirom na broj ložišta u stambenom, poslovnom i privrednom sektoru trebalo biti par stotina više", rekao je Bošnjak apostrofirajući kako je revitalizacija dimnjačarstva jedan od prioriteta i to sa stanovišta regulative, školovanja, edukacije i moguće prekvalifikacije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, kako bi nadomjestili pomenuti kadrovski deficit.

Namjera resornog ministarstva je da osigura monitoring, prvenstveno oko 43.000 ložišta na čvrsta goriva i ugalj, ali i kvalitetniji nadzor nad emisijama zagađujućih materija, kontrolu kvalitete i vrste korištenja goriva, adekvatno održavanje i ispravnosti peći i kotlova, održavanja i ispravnosti dimovodnih instalacija i dimnjaka, povećanja energijske efikasnosti i efikasnog korištenja goriva, te redovnog ažuriranja Registra kućnih ložišta koji je urađen u okviru Strategije.

"Da bi podigli svijest stanovništva o važnosti smanjenja emisija čestica i uštede energije, kroz redovno održavanje dimnjaka, kreiramo i program finansijske pomoći za akciju čišćenja pred novu grijnu sezonu. Imamo sredstva i tražimo najpogodniji način plasiranja", zaključuje Bošnjak.