|

U Federaciji BiH samo jedan kantonalni inspektor za vatrogastvo

U Federaciji BiH samo jedan kantonalni inspektor za vatrogastvo
0
F
FENA
11.2.2017. u 09:55
14
komentara
0

dijeljenja
U Federaciji BiH samo jedan kantonalni inspektor za vatrogastvo Foto: Arhiv/Klix.ba
Federalna i kantonalne uprave civilne zaštite, u okviru svojih nadležnosti, vrše pored poslova inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i poslove nadzora u oblasti vatrogastva.
"U nadležnosti kantonalnih inspekcija za vatrogastvo, a koje djeluju u okviru kantonalnih uprava civilne zaštite je da obavljaju inspekcijski nadzor nad upraviteljima stambenih objekata. Međutim, u Federaciji BiH samo je jedan kantonalni inspektor za vatrogastvo, od 2012. godine i to u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona", kazala je inspektorica za zaštitu od požara u Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) Maida Mekić-Skrobanović.

Naglasila je da je "na području Federacije BiH oblast zaštite od požara i vatrogastva regulirana Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu".

Istakla je da kantonalni propisi regulišu održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom, kojim se regulišu i pitanja tekućeg održavanja što se odnosi i na obavezu servisiranja protivpožarne instalacije i opreme u zgradama (hidrantska instalacija, gromobranska instalacija, aparati za gašenje požara i dr.).

Navodi da je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH utvrđena obaveza periodičnih pregleda ispravnosti i funkcionalnosti svih ugrađenih /izvedenih instalacija, uređaja i opreme koji su u funkciji zaštite od požara u građevinama što se odnosi i na stambene objekte.

"Ta ispitivanja mogu obavljati ovlaštene pravne osobe i izdavati akte kojim se potvrđuje ispravnost i funkcionalnost tih instalacija i opreme ili utvrđuju nedostaci, dok su upravitelj stambenog objekta i vlasnici i korisnici građevina dužni posjedovati tu dokumentaciju i voditi evidencije, s obzirom na to da su prema zakonu oni odgovorni za zaštitu od požara", kazala je Mekić-Skrobanović.

Inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara obavljaju organi uprave civilne zaštite i unutrašnjih poslova.

Na nivou Federacije BiH inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite od požara vrše Federalna uprave civilne zaštite i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, a na nivou kantona kantonalne uprave civilne zaštite i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova.

Za provođenje mjera zaštite od požara u višespratnim građevinama - stambenim objektima, može se ovlastiti upravitelj stambenog objekta u skladu s odgovarajućim propisom kantona.

Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, gasne, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, u skladu s tehničkim normativima i uputstvima proizvođača, koji se odnose na ta pitanja o čemu moraju voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Radi sprečavanja izbijanja i širenja požara, inspektori mogu narediti da se izvrši ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti postrojenja, instalacija ili uređaja od kojih prijeti opasnost za izbijanje požara.

U cilju sprečavanja izbijanja i širenja požara ili spašavanja ljudi i materijalnih dobara, inspektori mogu narediti da se uklone građevinske i druge fizičke prepreke, predmeti i materijali koji bi u slučaju izbijanja požara predstavljali smetnju za brzu i efikasnu evakuaciju ljudi i gašenje požara, ili bi svojim izgledom ili funkcijom mogli dovesti u zabludu ljude koji se evakuišu, navodi inspektorica.

Dodala je također da inspektori mogu narediti i obavezno obilježavanje požarnih puteva i puteva evakuacije radi omogućavanja brzog izlaska ljudi u slučaju požara, te otklanjanje nedostataka u projektnoj dokumentaciji koja nije u skladu s propisima u funkciji zaštite od požara.

Zakonom su propisane i kaznene odredbe za privredna društva i pravne osobe (upravitelji su privredna društva) ako ne osiguraju propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj mreži ili ne održava u ispravnom stanju hidrantsku mrežu.

Kaznom od 5.000 do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne osigurava propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj i vodovodnoj mreži ili ne održava u ispravnom stanju hidrantsku mrežu.

Kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba i druga institucija ako, između ostalog, ne održava u ispravnom stanju instalacije.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao da se vatrogasci tokom intervencija najčešće susreću s nepropisno parkiranim vozilima.

"Ljudi parkiraju vozila tamo gdje ne bi smjeli da parkiraju da se može proći vatrogasnim vozilom. Kada se dođe na samu interevenciju ne može se prići hidrantu, te instalacije su ili neispravne ili ih nema nikako", kazao je Solak.

Dodao je da je i oprema koju vatrogasci imaju veoma stara i loša te da FUCZ na sve moguće načine pokušava doći do zakonskih rješenja za finansiranje vatrogastva, da to finansiranje bude kontinuirano i da se može kupiti adekvatna oprema za vatrogasca.

"Vatrogasac jeste hrabar, ali ne može raditi samo s rukama. Mora imati opremu, sredstva da bi stigao na vrijeme i uspio ugasiti požar", kazao je Solak.
Prijavi grešku


Komentari (14)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...