Podaci o mandatima
111

U državnim institucijama zaposleno 118 direktora, bh. javnost za većinu nikada nije ni čula

Piše: Er. M.
Foto: N. G./Klix.ba
U institucijama za čije je imenovanje nadležno Vijeće ministara BiH čak 118 osoba obnaša funkcije direktora i njihovih zamjenika. Za većinu imenovanih direktora bosanskohercegovačka javnost nikada nije ni čula, a rijetki su oni koje građani BiH pamte po predanom radu na najodgovornijim državnim poslovima.

Edin Dilberović, Osman Mehmedagić, Perica Stanić i Velimir Jukić jedni su od rijetkih direktora koje javnost u BiH može povezati s funkcijama koje obnašaju, odnosno s pozicijama direktora Direkcije za evropske integracije (DEI), Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Agencije za statistiku BiH.

Pored ovih pet direktora Vijeće ministra BiH imenovalo je još 114 direktora i zamjenika direktora. Za većinu njih bosanskohercegovačka javnost nikada nije čula, isto kao ni za institucije na čijem čelu se nalaze.

Agencijom za poštanski saobraćaj BiH, Agencijom za osiguranje u BiH, Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, Konkurencijskim vijećem, Fondom za povratak, Institutom za standardizaciju, Komisijom za koncesije BiH, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH upravlja ukupno 26 osoba od kojih je većina nepoznata bh. javnosti.

Od Vijeća ministara BiH tražili smo da nam dostave sva imena i prezimena osoba koje je na pozicije direktora/zamjenika direktora imenovalo Vijeće ministara BiH, kao i informacije o dužini trajanja njihovog mandata.

Zvanični podaci državne izvršne vlasti pokazuju da je 4. jula 2018. godine istekao mandat vršitelja dužnosti zamjenika direktora Instituta za akreditiranje BiH Ljubomira Marjanovića. On je na poziciju vršitelja dužnosti zamjenika direktora imenovan 1. aprila 2018. godine.

Mandat je istekao i kompletnom sazivu Komisije za koncesije BiH. Naime, Milomir Amović imenovan je 29. juna 2004. godine (mandat istekao 2009. godine), Đoko Slijepčević imenovan je 29. juna 2004. godine (mandat istekao 2007. godine), Hamed Mešanović imenovan je 29. juna 2004. godine (mandat istekao 2009. godine), Ante Matić imenovan je 13. jula 2010. godine (mandat istekao 2015. godine), Ivo Andrić imenovan je 17. septembra 2008. godine (mandat istekao 2013. godine), Mustafa Ramić imenovan je 29. juna 2004. godine (mandat istekao 2009. godine) i Mensur Šehagić imenovan je 4. decembra 2007. godine (mandat istekao 2009. godine).

Početkom ove godine, tačnije 16. januara 2018. godine, istekao je mandat direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadra BiH Branka Vukoje, dok mandat njegovog zamjenika Saše Govedarice traje do 30. septembra 2021. godine.

U toku 2019. godine isteći će mandati direktora i zamjenika direktora u 13 državnih institucija i to u Agenciji za statistiku BiH, Agenciji za unapređenje stranih investicija, Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, OSA-i, Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Centru za uklanjanje mina u BiH, Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i terzora BiH, Odboru državne službe za žalbe Vijeća ministara BiH, SIPA-i, Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, Agenciji za nadzor nad tržištem BiH, Institutu za standardizaciju BiH i Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Svim direktorima i zamjenicima direktora u ovim institucijama mandat ističe krajem 2019. godine osim zamjeniku direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i terzora BiH Nedimu Ćustoviću kojem mandat ističe 1. januara 2019. godine i zamjeniku direktora Instituta za standardizaciju BiH Borislavu Kraljeviću kojem mandat ističe 1. juna 2019. godine.