|

Tihić traži ocjenu ustavnosti Zakona o izvršenju budžeta RS-a

Tihić traži ocjenu ustavnosti Zakona o izvršenju budžeta RS-a
0
F
FENA
28.1.2011. u 12:52
4
komentara
0

dijeljenja
Tihić traži ocjenu ustavnosti Zakona o izvršenju budžeta RS-a Sulejman Tihić
Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Sulejman Tihić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2011. i Odluke o usvajanju budžeta RS-a za 2011., saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću SDA.
Kako se u saopćenju navodi, Zakon o izvršenju budžeta RS-a za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/11) i Odluka o usvajanju budžeta RS-a za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/11) nisu usuglašeni sa članovima III/3.b), III/5.a) i VIII/3. Ustava BiH.

PSBiH je 29. decembra 2003. godine usvojila Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH" broj 44/03, 52/04, 34/07 i 49/09) nakon što je između dva entiteta zaključen Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja koji su potpisali entitetski premijeri.

Spomenutim sporazumom, nadležnost entiteta u oblasti indirektnog oporezivanja, a u okviru sistema porezne politike, prenesene su na državu BiH.

Usvajanjem Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja uspostavljen je jedinstven sistem i organizacijska osnova za indirektne poreze na nivou države BiH.

Nadalje, PSBiH u julu 2008. usvojila je Zakon o fiskalnom vijeću u BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 63/08).

Ovim zakonom osnovano je Fiskalno vijeće BiH sa zadatkom koordinacije fiskalne politike u BiH da bi se osigurala makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH (BDBiH).

Prema članu 5. ovog zakona, Fiskalno vijeće nadležno je i odgovorno za: koordinaciju fiskalne politike u BiH i usvajanje Prijedloga dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH, koji sadrži parametre - prijedlog fiskalnih ciljeva budžeta institucija BiH, FBiH, RS i BDBiH, prijedlog makroekonomske projekcije i projekcije ukupnih indirektnih poreza i njihove raspodjele za narednu fiskalnu godinu, te prijedlog gornje granice zaduženja budžeta institucija BiH, FBiH, RS i BDBiH.

Prijedlogom spomenutog dokumenta obuhvaćeni su i parametri - usvajanje prijedloga kratkoročnih i dugoročnih makroekonomskih projekcija, praćenje realizacije utvrđenih ciljeva i kriterija prilikom donošenja i izvršavanja budžeta, kao i preduzimanje korektivnih mjera i aktivnosti, uspostavljanje potpune koordinacije aktivnosti u poštivanju budžetskih kalendara u pripremi, usvajanju, izvršenju i reviziji budžeta institucija: BiH, FBiH, RS i BDBiH, predlaganje prioriteta u unapređenju sektora javnih finansija u BiH, te usvajanje Poslovnika o radu Fiskalnog vijeća i drugih potrebnih akata za funkcioniranje rada Fiskalnog vijeća, kao i usvajanje budžeta Fiskalnog vijeća.

Članom 6. spomenutog zakona regulira se pitanje Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH.

Prijedlog dokumenta Globalni okvir iz člana 5. tačka b) ovog zakona donosi se za naredne tri godine, revidira se svake godine, a usvaja se u formi sporazuma između Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vijeća ministara BiH. Sporazum potpisuju: predsjedavajući Vijeća ministara BiH, uime Vijeća ministara BiH, premijer FBiH uime FBiH, i predsjednik Vlade RS-a uime RS-a.

"Ponašanje i djelovanje Vlade i Narodne skupštine entiteta RS-a nedvosmisleno ukazuju na njihovu namjeru da se destabilizira finansijska i makroekonomska stabilnost države BiH čime bi bilo dovedeno u pitanje njeno funkcioniranje", navodi se u saopćenju.
Prijavi grešku


Komentari (4)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...