Najugroženije grupe
164

Svjetska banka: Pandemija će otežati poziciju LGBTI osoba, njihovu zdravstvenu i socijalnu zaštitu

R. D.
Foto: D. Ć./Klix.ba
Foto: D. Ć./Klix.ba
Pandemija će vjerovatno pogoršati već postojeće nejednakosti i LGBTI osobama dodatno otežati pristup ključnim uslugama, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Svjetska banka kaže kako zajedno s partnerima i aktivistima radi na iznalaženju najboljeg načina korištenja podataka u izgradnji inkluzivnijih i otpornijih zajednica.

"Zaštitne maske, dugi redovi ispred prodavnica i socijalna distanca postali su nova normalnost. Pored hiljada ljudi koji su oboljeli ili čak izgubili živote, pandemija COVID-19 je pogodila i milione ljudi koji su ostali bez posla, a time i bez sredstava za život. To posebno važi za one koji su najranjiviji, koji su se i prije aktuelne krize suočavali sa pojačanom diskriminacijom i isključenošću. Na Zapadnom Balkanu smo jako svjesni rizika od isključenosti kad su u pitanju Romi, osobe sa invaliditetom, te lezbejke, gejevi, biseksualne, transrodne i interspolne osobe (LGBTI). Pandemija će vjerovatno pogoršati nejednakosti koje su odranije postojale i dodatno ovim populacijama otežati pristup ključnim uslugama – uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ako se ne pobrinemo da se ova pitanja rješavaju u sklopu odgovora na COVID-19, rizikujemo da dođe do produbljivanja postojećih razlika na planu zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja", navodi se u blogu.

Svjetska banka je, zajedno sa Azijskom bankom za razvoj (ADB), Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međuameričkom bankom za razvoj (IDB), organizovala niz virtuelnih diskusija povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOTB). I dok je dominantna tema diskusije između razvojnih partnera, predstavnika vlada, akademskih stručnjaka i aktivista LGBTI bio odgovor na COVID-19, sveobuhvatna tema bila je fokusirana na potrebu za podacima koji su raščlanjeni prema seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, u cilju boljeg razumijevanja i rješavanja socijalne i ekonomske isključenosti LGBTI osoba.

U zemljama Zapadnog Balkana, Svjetska banka je imala pionirsku ulogu u prikupljanju pojedinačnih podataka o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu (SOGI). Na osnovu ovog i drugih istraživanja znamo da se LGBTI osobe širom regiona suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije, isključenosti i nasilja.

Jedna trećina LGBTI osoba obuhvaćenih istraživanjem bili su žrtve nasilja - pri čemu su najranjivije bile transrodne osobe, od kojih je više od polovine kazalo da je doživjelo nasilje.