BiH
91

Svake godine broj se povećava: Više od 40.000 visokoobrazovanih osoba u BiH nema posao

Piše: N. N.
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Prema statističkim podacima, u februaru 2015. godine 556.868 osoba u BiH je tražilo posao. Spolna struktura nezaposlenih ukazuje na to da skoro identičan broj muškaraca i žena nema posao, a posebno zabrinjava obrazovna struktura nezaposlenih.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH 41.124 osobe sa završenim fakultetom nisu imale zaposlenje u februaru ove godine. Koliko je broj visokoobrazovanih osoba koje nemaju posao povećan najbolje ilustrira podatak da je u februaru 2008. samo 11.047 osoba sa završenim fakultetom tražilo posao.

Dakle, za sedam godina broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba povećao se za 30.000. Činjenica da se svake godine broj nezaposlenih visokoobrazovanih osoba poveća za više od 4.000 posebno bi trebala zabrinuti sve one koji kroje upisnu politiku na bh. univerzitetima.

Najviše nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u Federaciji BiH je na području Kantona Sarajevo (8.424). Potom slijedi Tuzlanski (6.416), Zeničko-dobojski (3.392), Hercegovačko-neretvanski (2.910), Unsko-sanski (2.183), Srednjobosanski (1.305), Zapadno-hercegovački (745), Bosansko-podrinjski (262), i Posavski kanton (163).