People in Need
38

Šukrija Memišević dokazuje da je samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama moguć

Češka nevladina organizacija "People in Need" u saradnji sa savezom Sumero, udruženjem Zajedno iz Banja Luke i udruženjem Sunce iz Mostara, u periodu 2016.-2018. implementira projekat “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija.

U okviru projekta, realizira se i kampanja “Neovisan život i uključenost u zajednicu: Moje pravo, moja potreba, naše mogućnosti!”, čiji je cilj predstavljanje ličnih priča osoba sa intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, koje su do sada uglavnom završavale u institucijama zatvorenog tipa gdje često nisu mogle dostići svoj puni potencijal. U posljednjih nekoliko godina zahvaljujući projektima kao što je ovaj, u pojedinim lokalnim zajednicama osobama sa intelektualnim teškoćama pružena je prilika da žive u stambenim zajednicama uz podršku socijalnih radnika.

Jedna od tih osoba je i dvadesetogodišnji Šukrija Memišević iz Tuzle. Nakon smrti nane i života u dječijem domu u Tuzli, presretan je što je dobio priliku da sobu u domu zamijeni stanom koji dijeli sa cimerom.

"Uz malu pomoć asistenata naučio sam dosta korisnih stvari koje mi pomažu u samostalnom životu, kao što su čišćenje stana, higijena, odlazak u kupovinu, kuhanje. Moja životna želja je da se zaposlim i imam svoju porodicu“, rekao je Memišević koji je odlučan da ne bude samo brojka u statistici institucija zatvorenog tipa, već korisni član društva.

Osobe sa invaliditetom koje se smatraju uspješnim generalno prihvataju svoje invalidnosti kao jedan aspekt onoga ko su, ne definišu se svojim invaliditetom, priznaju da nisu odgovorni za svoju invalidnost i znaju da nisu inherentno oštećeni.