{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Šuhret Fazlić: Dužnost mi je štititi zakon i imovinu FBiH i ja ću nastaviti sa takvim radom

17.9.2015. u 14:28
4
1
Šuhret Fazlić: Dužnost mi je štititi zakon i imovinu FBiH i ja ću nastaviti sa takvim radom
4
Šuhret Fazlić: Dužnost mi je štititi zakon i imovinu FBiH i ja ću nastaviti sa takvim radom
Šuhret Fazlić (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Nakon što je portal Klix.ba objavio informaciju o neosnovanim troškovima Agencije za privatizaciju (AP) FBiH, reagirao je direktor Agencije Šuhret Fazlić.
Naš portal je pisao o troškovima unajmljivanja advokata u regiji, kao i nezakonitoj isplati 151.459 KM Upravnom odboru Agencije za privatizaciju FBiH, bez saglasnosti Vlade FBiH.

"Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka ( član 20.) propisuje obavezu podnošenja tužbe za utvrđivanje vlasništva kod nadležnog suda na čijem području se nalazi imovina koja je vlasništvo Federacije, a AP FBiH će vršiti pripremu dokumentacije, za preduzeća iz svoje nadležnosti, za imovinu koja pripada Federaciji i tu dokumentaciju dostaviti Federalnom pravobranilaštvu ili pravnom zastupniku po ovlaštenju, radi pokretanja postupka. Agenciju obavezuje i Odluka Vijeća ministara BiH o obavezi zaštite državne imovine, finansijskih potraživanja i dugovanja pravnih lica iz BiH u drugim državama bivše SFRJ (Služben i glasnik BiH 2/04). Ovim je AP FBiH zadužena da poduzme mjere na zaštiti imovine i potraživanja preduzeća iz svoje nadležnosti", navodi Fazlić.

Ističe da je generalnom punomoći i ovlaštenjem iz 2006. godine, direktor Agencije ovlašten za poduzimanje svih pravnih radnji radi zaštite imovine i potraživanja Federacije pred sudovima država bivše SFRJ.

"U skladu s tim, Agencija je podnijela 27 tužbi radi naplate potraživanja i poduzela sve aktivnosti u cilju zaštite imovine iskazane u pasivnom podbilansu a koja se nalazi na teritoriji država nastalih raspadom SFRJ (podnošenje tužbi, podnošenje zahtjeva izvršnoj vlasti, organizovanje pregovora putem ambasada BiH i aktivno učešće u delegaciji BiH za pripremu bilateralnih ugovora). U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije, broj 373/2010, Agencija je zadužena da iskoristi sve redovne i vanredne pravne lijekove pred sudovima bivše SFRJ i podnosi aplikacije pred Evropskim sudom za ljudska prava", dodao je.

Fazlić naglašava da je o poduzimanim aktivnostima Agencija redovno informisala Vladu Federacije BiH, Vijeća ministara BiH i Predsjedništvo BiH o stanju spisa i svim problemima s kojima se susreće Agencija i opunomoćenici AP FBiH u domocilnim državama.

"Svi dosada podnešeni izvještaji na Vladi FBiH usvojeni su bez i jedne zamjerke. Dakle, sve što radi Agencija u vezi sa zaštitom imovine iz pasivnog podbilansa regulisano je kao zakonska obaveza ove institucije", rekao je Fazlić.

Navodi da je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Agencija od 2007. godine do danas angažovala pet advokata u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori od kojih, u Srbiji dva, i to: Ortačko advokatsko društvo Janković, Popović, Mitić za potraživanja i advokat Marinko Šakan za imovinu. U Hrvatskoj, Odjetnički ured Darko Marjanović za imovinu i potraživanja i Odvjetničko društvo Pećarević i Reljić za zaštiti vlasničkih prava privrednog društva Šipad Export Import-Luka Drvo Šibenik.

"U Cnoj Gori angažirani advokat je Dušan Lukšić za imovinu. Dakle, radi se o renomiranim advokatskim kućama, sa međunarodnim referensama a ne 'mešetarskim i brojnim nekompetentnim advokatskim kućama'. Sa navedenim advokatima zaključeni su ugovori u kojima se naknada isplaćuje u skladu sa advokatskom tarifom, umanjena za 30 posto. Zaključkom Vlade FBiH ova Agencija je bila obavezna, nakon što iskoristi sva redovna i izvanredna pravna sredstva u državama gdje je vođen sudski spor, podnijeti aplikaciju pred međunarodnim sudom. Za podnošenje aplikacija pred Ervropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu angažiran je advokat Nermina Vila iz Sarajeva", istakao je Fazlić.

Tvrdi da je Agencija u više navrata upozoravala na velike probleme s kojima se susreću angažirani advokati u zemljama bivše SFRJ gdje Federacija ima imovinu kao i nepoštivanje Okvirnog sporazuma o sukcesiji-Aneks G u susjednim zemljama.

"Reakcije državnih i institucija Federacije BiH na ovaj problem koji se treba i biletaralno rješavati a ne samo na sudovima, bio je više nego mlak. Citirajući izvod iz revizorskog izvještaja navedeno je da su advokatske kuće plaćane po advokatskim tarifama advokatskih komora država u kojima se nalaze i da je njima plaćeno 138.229 KM. Nije riječ o enormnim sumama novca koji je isplaćen advokatima, nego utvrđenim advokatskim tarifama. Najvrijednija imovina koja pripada Federaciji a koja nije uknjižena kao njeno vlasništvo i za koju Agencija, sa angažaniranim advokatima, vodi pravnu bitku je Luka Drvo Šibenik. Ova Agencija mora platiti taksu nadležnim sudovima koja se određuju prema vrijednosti imovine, koja nije zanemarljiva, i na čiju visinu ne može AP FBiH niti iko drugi uticati. Pravna terminologija kao i sudska praksa ne poznaje termine 'dobijeni pa onda izgubljeni sudski spor'. Nije jasno o kojem sporu je riječ a koji je dobijen pa izgubljen nesavjesnim radom Agencije a vrijedi 70 miliona dolara?! Agencija može argumentovano dokazati da je svojim savjesnim angažovanjem Federaciji iz pasivnog podbilansa osigurala i naplatila 48 miliona dolara", navodi Fazlić.

Dodaje da vrijednost imovine iz pasivnog podbilansa, "za koju se tvrdi da vrijedi dvije milijarde KM, je upitna jer se u Centralnom registru pasivnog podbilansa evidentiraju vrijednosti iz knjigovodstvenih evidencija preduzeća što ni u jednom slučaju nije tržišna vrijednost imovine".

"Navedena vrijednost može se utvrditi isključivo anagažiranjem vještaka građevinske struke. Agencija za privatizaciju u FBiH je tražila od Vlade FBiH smanjenje broja članova Upravnog odbora AP FBiH sa devet na pet članova i insistirala da se naknade odrede u skladu sa Zakom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH u dijelu obaveze zaključivanja ugovora o mjesečnoj naknadu za rad predsjednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora kao i davanja pisane saglasnosti na iste od strane premijera Vlade FBiH", naglasio je Fazlić.

Konstatacija o svojevoljno povišenim naknadama, prema Fazliću, nije tačna jer su naknade smanjene i usklađene sa odlukama Vlade FBiH.

"Sve ove neistine plasiraju je sa jasnim ciljem da se zamagli činjenica i skrene pažnja javnosti od toga da je Vlada FBiH donošenjem Odluke o formiranju firme 'Intera' d.o.o. suprotno zakonu, dodijelila ovoj firmi na upravljanje vrijednu imovinu iz pasivnog podbilansa. O namjeri donošenja jedne takve odluke, kao i nakon donošenja odluke, Agencija za privatizaciju nije informirana niti na jedan način. Moja dužnost je štititi zakon i imovinu FBiH i ja ću nastaviti sa takvim radom, bez obzira šta o tome mislili vaši neimenovani sagovornici", zaključio je Fazlić.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: