BiH
0

Studenti Pedagogije u Mostaru razbijaju barijere između gluhih i osoba koje čuju

Klix.ba
U BiH živi više od 20.000 gluhih i nagluhih osoba. Studenti Pedagogije u Mostaru prvi put su imali priliku "doživjeti" kako je živjeti bez sluha u moderno doba, a sve u sklopu prvog kursa znakovnog jezika, koji je počeo u gradu na Neretvi.

Prvi službeni kurs znakovnog jezika organizovao je Klub mladih pedagoga Fakulteta prirodoslovno- matematičkih i odgojnih nauka Sveučilišta u Mostaru u saradnji s Udrugom za gluhe i nagluhe osobe "Sluh" Mostar.

Učesnici kursa su se upoznali o problemima u sistemu obrazovanja s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe te o osnovnim pravilima komunikacije s gluhim osobama.

Putem demonstrativne vježbe sa slušalicama studenti su iskusili kako je to biti dio "nečujuće okoline" u "čujućoj" te podigli svoj nivo svijesti o njihovoj situaciji u društvu tokom svakodnevne komunikacije.

"Svi učesnici su pokazali veliku volju i motivaciju za učenje znakovnog jezika, što je rezultiralo usvajanjem znanja tokom vježbi. Tako su svoje ime i prezime 'rekli' na znakovnom jeziku, te nabrojali dane u sedmici, mjesece tokom godine, određene glagole, pozdrave...", saopćeno je iz Kluba mladih pedagoga i Udruge "Sluh" Mostar.

Zakon o upotrebi Znakovnog jezika usvojen je u BiH 2009. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH. Značaj znakovnog jezika je veliki, kako za gluhe, tako i za osobe koje čuju, jer se tako razbijaju komunikacijske barijere, a posebno je značajan za školske ustanove i za novi kadar, koji će se u svom budućem radu susretati s gluhim osobama.

''Organiziranjem seminara znakovnog jezika za studente, prvenstveno za studente Pedagogije, želimo ih dodatno osvijestiti i proširiti njihovu spoznaju o osobama s posebnim potrebama, tačnije, osobama s oštećenjem sluha, o njihovim mogućnostima te samoj interakciji i specifičnostima u radu s njima. Projekt organiziranja tečaja znakovnog jezika planiramo nastaviti i iduće akademske godine za buduće generacije studenata", navodi se u saopćenju.

Kurs znakovnog jezika u kojem se uče osnove ukupno traje 20 sati, a realizira se od 3. do 8. juna 2013. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih nauka u Mostaru.