Naveli niz razloga
95

Stranka za BiH traži rekonstrukciju vlasti u Kantonu Sarajevu, žele formiranje vlade eksperata

V. K.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Kantonalni odbor Stranke za BiH u Sarajevu uputio je zahtjev za rekonstrukcijom Vlade Kantona Sarajevo te su poručili kako je potrebno formirati vladu eksperata.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu KS traži od svih političkih subjekata u Kantonu Sarajevo da odmah započne proces razgovora i pregovora o formiranju nove Vlade Kantona Sarajevo.

"Tražimo od svih političkih subjekata da se formira Vlada eksperata, kako bi tako formirana Vlada zaista i upravljala procesima u Kantonu Sarajevo. Stranka za Bosnu i Hercevovinu KS ne želi da zamišlja 'i mjesece i godine' finansijskih izazova, jer smo već upozorili da budžetu KS prijeti kolaps iz razloga nekontrolisanog rasta rashoda koji je praćen, isto tako, nekontrolisanim rastom kredita. Samo za ovaj budžet 2024. godine izmišljeni su prihodi u visini od cca 150.000.000 KM. Za primjer rasta rashoda u odnosu na izvorne prihode dajemo podatak da su izvorni prihodi KS u 2020. godini iznosili 761.535.108 KM, a ukupan budžet za tu godinu 995.264.434 KM. Za 2024. godinu izvorni prihodi su planirani u visini 1.064.159.000 KM, a ukupan budžet je planiran u visini od 1.530.505.000 KM", pojasnio je predsjednik kantonalnog odbora Almir Bečarević.

Kako navode, ovo znači da izvorni prihodi u odnosu 2020. godina - 2024. godina rastu za cca 40 posto, a ukupna budžetska sredstva su povećana za 54 posto. Praktično, manji je procentualni rast izvornih prihoda u odnosu na ukupne budžetke izvore, a u kojima su sadržana i kreditna zaduženja.

"Ujedno, rashodi za plate u KS su u 2020. godini iznosili 429.047.477 KM i u odnosu na izvorne prihode, za tu godinu, činili su 56 posto rashoda. U 2024. godini, a na bazi usvojenog budžeta, izdaci za plate će iznositi 642.323.022 KM i u odnosu na izvorne prihode za ovu godinu učešće u rashodima će iznositi cca 61 posto. Obzirom da je Vlada KS u procesu pregovaranja sa sindikatima ispregovarala i dodatna izdvajanja za plate, a koji nisu planirani kroz budžet, ovi troškovi će porasti procentualno i preko 65 posto ukupnih rashoda u odnosu na izvorne prihode", poručili su.

Na kraju, osvrnuli su se i na pitanje pondera.

"Kada znamo da će ponder u raspodjeli indirektnih poreza u KS i dalje padati krećemo se prema procentima učešća plata u odnosu na izvorne prihode koji će značiti samo jedno 'budžet za plate KS'. Na bazi ovih podataka sasvim je jasno zaključiti da se ubrzano krećemo ka 'i mjesecima i godinama' finansijskih izazova, koje ova vlada neće moći riješiti obzirom da ista ne upravlja procesima, a Premijer Uk služi samo za facebook i medijsku retoriku koja ništa ne znači. Kada u ovaj kontekst stavimo i sigurnosne izazove, kreditna zaduženja, komunalne probleme, zagađenje zraka i enormna zapošljavanja, svi možemo zaključiti šta se sprema Kantonu Sarajevo", zaključili su iz Stranke za BiH.