BiH
164

Šta sadrži reformska agenda Vlade FBiH: Zakon o radu, oporezivanje toplog obroka, ukidanje institucija

Piše: N. N.
Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba
Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Prednacrt reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, te za potpisivanje ovog dokumenta ovlastila federalnog premijera. No, sama agenda ostat će tajna sve do njenog potpisivanja.

Reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada za socijalno-ekonomske i s njima vezane reforme. O prioritetima reforme razgovarano je na sastanku održanom na Jahorini 11. maja 2015. godine s međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) i EU, a namjena Agende je da reflektuje zaključke koji su doneseni tom prilikom. Reforme bi, također, mogle predstavljati osnovu za pregovaranje o pojedinim programima finansijske i tehničke pomoći od MFI i EU.

“Agenda je apsolutno sadržaj svih naših namjera i percepcija problema koje mi imamo a naravno usaglašena je i sa EU, ali i Washingtonom oličenom u MMF-u”, kaže premijer Novalić.

Ovu agendu bi u četvrtak, prilikom posjete komesara Hahna, trebali potpisati entitetski premijeri i predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Novalić je rekao da je sadržaj agende tajna i da će biti obznanjen tek nakon potpisivanja u četvrtak. Još uvijek postoje određene nesuglasice između vlada u BiH, ali premijer Novalić očekuje da će se usaglasti. Iz Vlade RS-a je stiglo nekoliko primjedbi koje Novaliću nisu sporne ali ostaje da se vidi šta će reći EU i MMF.

No, premiejr je danas jasno istakao da provođenje reformi podrazumijeva i finansijsku pomoć koja je ključna da se preživi ova godina.

Novalić priznaje da Vlada FBiH trenutno nije u stanju da izmiruje svoje obaveze i da deficit, zbog naslijeđenog duga iz prošle i manjka prihoda iz ove godine, iznosi oko 400 miliona KM. Trenutno Vlada FBih isplaćuje samo plaće, socijalna davanja i druge prioritete, ali se ne isplaćuju grantovi, podsticaji i sl.

“Prvih osam mjera će ići od sljedeće sedmice jer se moraju sada usvojiti da bi dali efekte od jeseni. To je novi zakon o radu, poticaj za zapošljavanje i suzbijanje sive ekonomije, izmjena zakona o porezu na dohodak i proširenje poreske osnove, uvezivanje radnog staža s tim da će zakon početi djelovati tek od 01. 01. 2016., asimetrično plaćanje energije, smanjenje troškova institucija, od 145 nekih 30 institucija će biti spojeno s drugim institucijama, preferencijalno plaćanje doprinosa se proširuje na zanatlije, pijačne radnike i poljoprivrednike i Zakon o šumama. Započeli smo razgovor i o saniranju dugova kantonalnih bolnica”, rekao je danas premijer Novalić.

Na pitanje novinara da li ima suglasnost sindikata i poslodavaca na proširenje poreske osnove, Novalić pojašnjava da će proširenjem poreske osnove biti oporezivini topli obrok, regres i druge nagrade, ali da to neće značiti povećanje poreza jer će se paralelno s tim i poreska opterećenja smanjiti sa sadašnjih 72 posto na 55 posto.

Vlada je usvojila i Program rada Vlade FBiH u mandatnom periodu 2015-2018. Do sljedećeg četvrtka bit će, na osnovu tog Programa rada biti usvojen Godišnji plan rada Vlade F BiH za 2015. koji treba proći i parlamentarnu proceduru. Razlog za ovakvo kašnjenje, prema Novaliću, jeste želja da se plan usaglasi s EU.