Novi status "Pomozi.ba"
43

Srđan Simonović izabran za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

I. Sa.
Foto: Grad Sarajevo
Foto: Grad Sarajevo
Rad 39. sjednice Gradskog vijeća kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, započeo je izborom zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, budući da je Gradsko vijeće, u septembru 2023. godine, prihvatilo ostavku ranijeg zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

Između dva predložena kandidata, tajnim glasanjem, za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva izabran je Srđan Simonović.

Nakon polaganja svečane izjave, zamjenik predsjedavajućeg obratio se skupu te se zahvalio gradskim vijećnicima na podršci.

U nastavku sjednice usvojeno je više odluka o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća, a u povodu primjene novog zakona kojim je uređen sukob interesa. S tim u vezi, usvojene su odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Nakon provedene javne rasprave, na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva u kojoj je, između ostalog, preciznije regulisan način i kriteriji za utvrđivanje naknade po osnovu upotrebe grba ili imena Grada Sarajeva, te periodična provjera ispunjavanja uslova i kriterija za utvrđivanje naknade.

Usvojena je Odluka o proglašenju i sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa i međunarodnog značaja za Grad Sarajevo u 2024. godini – "30. Sarajevo film festival".

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o primopredaji projekta tekućeg održavanja bivše zgrade SDK kod Vječne vatre u Sarajevu i ovlaštenje gradonačelnici za potpisivanje ovog Sporazuma između Grada Sarajeva i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, a radi se o projektu rekonstrukcije fasade, stolarije i krova ove zgrade koji se planira finansirati iz sredstava EU.

U cilju realizacije projekta obnove i restauracije Astronomskog opservatorija Trebević, pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, što je rezultiralo danas usvojenom Odlukom o prihvatanju zasnivanja prava građenja bez naknade i davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje – zaključivanje Ugovora o zasnivanju prava građenja bez naknade.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje Sporazuma o donaciji brončane statue Vladimir Perić - Valter, između Grada Sarajeva i Kineske fondacije za mir i razvoj. Planirano je da statua bude instalirana na lokalitetu ispred Bistričke stanice u kojoj se nalazi i muzejska postavka "Vladimir Perić – Valter".

U nastavku sjednice usvojen je Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2023. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Odbora za organizaciju obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara održanih 1984. u Sarajevu.

Između ostalog, u izvještaju je navedena i namjera svih subjekata da se Sarajevo kandidira za domaćina Olimpijade mladih 2032. godine, a time bi se Sarajevo, nakon ZOI 84 i EYOF 2019, etabliralo kao aktivna destinacija olimpijskog pokreta.

Primljene su k znanju Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2022./2023. godini te Informacija o upisu učenika u srednje škole na područja Grada Sarajeva u školskoj 2023./2024. godini. Primljena je k znanju i Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva na zaštiti sarajevskog ćevapa kao autohtonog domaćeg proizvoda.

Gradsko vijeće je informisano i o stanju sudskog postupka u predmetu uknjižbe objekta Upravne zgrade DPO. Informacija je primljena k znanju, a Gradsko vijeće je usvojilo zaključke s ciljem ubrzanja preuzimanja u posjed objekta Upravne zgrade DPO na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3.

Na kraju sjednice upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa. Usvojena je inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, u funkciji gradskog vijećnika, da gradonačelnica Grada Sarajeva, u skladu sa mogućnostima Grada Sarajeva, iznađe sredstva u Budžetu Grada Sarajeva za sufinansiranje projekta koji je i prošle godine uspješno realizovan, a radi se o Projektu rehabilitacije i vježbanja u vodi za boračku populaciju, RVI i udruženja logoraša Kantona Sarajevo na Olimpijskom bazenu "Otoka", te da se koordiniraju aktivnosti sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, a posebno sa aspekta sufinansiranja nedostatnih sredstava.

Na prijedlog gradskog vijećnika Vedada Deljkovića, Gradsko vijeće je podržalo i inicijativu da se Udruženju "Pomozi.ba" utvrdi status "Udruženja od posebnog značaja za Grad Sarajevo".

Odbor za lokalni biznis i turizam uputio je inicijativu da KJP "ZOI 84" razmotri mogućnost da žičare na skijalištima budu u funkciji tokom cijele godine, te da se početne, odnosno krajnje stanice ovih žičara, nadopune određenim sadržajem u toku ljeta.