Odluka Granične policije
106

Srbijanskom novinaru Nikoli Joviću zabranjen ulazak u BiH

S. Š. U.
Izvor: Twitter
Izvor: Twitter

Granična policija Bosne i Hercegovine donijela je rješenje o zabrani ulaska u BiH srbijanskom državljaninu, novinaru Nikoli Joviću.

Terenski ured Granične policije BiH Gradiška jučer je izdao rješenje srbijanskom novinaru i politologu Nikoli Joviću kojim mu je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu na osnovu odredbi nacionalnog Zakona o strancima.

Odredbe članova zakona na osnovu kojih je Joviću zabranjen ulazak u BiH bave se širokim spektrom uslova ulaska stranaca u državu, a budući da u rješenju nije specifično navedeno, nije poznato koji je od šest potencijalnih razloga rezultirao izdavanjem zabrane ulaska srbijanskom novinaru.

Pored općih uslova koji se tiču posjedovanja relevantnih ličnih dokumenata kao i sredstava za izdržavanje tokom boravka u BiH, stranim državljanima moguće je izreći mjeru zabrane ulaska i ukoliko predstavljaju prijetnju sigurnosti, javnom poretku, javnom redu i miru, kao i zdravlju ili međunarondim odnosima BiH.

Jović je nedavno boravio i u ratom zahvaćenoj Ukrajini, odakle je izvještavao.