|

Sporazum o turističkoj saradnji BiH i Hrvatske

Sporazum o turističkoj saradnji BiH i Hrvatske
0
F
FENA
14.12.2010. u 13:33
1
komentara
0

dijeljenja
Sporazum o turističkoj saradnji BiH i Hrvatske Vijeće ministara BiH: O sigurnosnoj politici
Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici utvrdilo Prijedlog godišnje platforme o obavještajno-sigurnosnoj politici koji će predsjedavajući Vijeća ministara BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Godišnja platforma sadrži smjernice za rad Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i predstavlja planski i usmjeravajući dokument kojim se određuju osnovni zadaci, ciljevi i prioriteti djelovanja OSA-e u području njene nadležnosti.

Na osnovu ove godišnje platforme OSA BiH dužna je izraditi planove i programe za realizaciju pojedinačnih zadataka.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije, sa Zapisnikom o vođenju pregovora.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Ovim sporazumom, između ostalog, definirani su uslovi za dobrovoljno pružanje pomoći u slučaju katastrofa na principima reciprociteta i mogućnostima dviju država.

Zdravstvena mreža Jugoistočne Evrope

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Radi praćenja provođenja ovog sporazuma BiH i Republika Hrvatska osnovat će Mješoviti odbor za turizam, kojeg će činiti predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva turizma RH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između država članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope o aranžmanima zemlje domaćina i sjedištu Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je sekretar Ministarstva civilnih poslova Zlatko Horvat.

Zaključivanje ovog sporazuma proisteklo je iz Memoranduma o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope kojim se unapređuje regionalna saradnja u ovoj oblasti.

Novo sjedište Sekretarijata Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope bit će Skoplje.

Tim za izgradnju državnog zatvora

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

S obzirom da izgradnja državnog zatvora podrazumijeva efikasno i zakonito upravljanje značajnim finansijskim sredstvima, izmjenama i dopunama Odluke propisano je odvojeno budžetsko planiranje i praćenje trošenja ovih sredstava, te definirana jasna odgovornost direktora Jedinice.

Sjedište Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH bit će Sarajevo.
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...