|

Sorensen uputio pismo Kebi u vezi s antikorupcijskim zakonima

Sorensen uputio pismo Kebi u vezi s antikorupcijskim zakonima
0
F
FENA
16.12.2013. u 16:08
10
komentara
0

dijeljenja
Sorensen uputio pismo Kebi u vezi s antikorupcijskim zakonima Peter Sorensen (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen uputio je pismo potpredsjedniku Federacije BiH Mirsadu Kebi u vezi sa setom antikorupcijskih zakona Vlade FBiH.
U pismu, 2. decembra 2013. godine, Kebo je tražio mišljenje Delegacije Evropske unije/Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH u vezi seta antikorupcijskih zakona, koji su trenutno u proceduri usvajanja u Parlamentu Federacije BiH.

"EUD/ EUSR je oduvijek podržavala borbu protiv korupcije, koja i treba biti na vrhu prioriteta vlasti na svim nivoima u BiH. U tom naporima, potrebno je obaviti adekvatan konsultacijski proces prilikom izrade zakona u toj oblasti, a kako bi se osigurala usklađenost novih reformskih inicijativa sa postojećim sistemom krivičnog pravosuđa u Federaciji", navodi se u pismu Sorensena.

S tim u vezi, a nakon 4. plenarne sjednice Strukturnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, održane u Brčkom 8. i 9. aprila, Evropska komisija je izdala sljedeće preporuke.

Po pitanju nacrta Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH, "Evropska komisija očekuje da prije sljedeće faze u zakonodavnoj proceduri, nacrt novog antikorupcijskog zakonodavstva u Federaciji BiH koji direktno zadire u rad i organizaciju pravosuđa hitno bude predmetom rasprave sa svim pravosudnim institucijama na koje se odnosi, kao i sa VSTV-om".

Jedna od preporuka je da je "Parlament Federacije dužan uzeti u obzir sva stručna mišljenja koja dostave sve dotične institucije".

Osim toga, preporučuje se održavanje tehničkog radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama po ovom pitanju.

"Zadovoljstvo mi je čuti da je adekvatan javni konsultacijski proces bio pokrenut u junu, u skladu sa gore spomenutom preporukom, a u vezi sa prijedlogom Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala i da će uskoro biti održana slična debata u vezi sa preostala dva zakona", stoji u pismu Sorensena upućenom potpredsjedniku Federacije BiH Mirsadu Kebi.

Međutim, Sorensen smatra da je "neophodno da neki krucijalni aspekti u vezi sa nadležnostima ključnih institucija također budu definisani, a koji su u vezi s implementacijom Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala".

To je također navedeno u izjavi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) 28. novembra 2013. godine.

Tom prilikom, navodi se u pismu, VSTV je ponovio da se ograđuje od uspostavljanja specijalnog odjela za korupciju u okviru Vrhovnog suda FBiH koji bi imao status prve instance, te u odnosu na organizacijsku strukturu i nadležnosti posebnog odjela tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ovaj stav je VSTV već naveo u sveobuhvatnom mišljenju iznesenom tijekom konsultacijskog procesa.

EUD/EUSR smatra da prije pristupanja daljnjoj raspravi i usvajanju Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Parlamentu FBiH, gore spomenute primjedbe trebaju biti adekvatno razmotrene.

"U protivnom, problemi u provedbi zakona se mogu pojaviti već od samog početka, što bi spriječilo uspostavljanje učinkovitog institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, u principu pohvalne političke inicijative Vlade Federacije BiH", navodi u pismu Sorensen.

U pogledu Nacrta Zakona o zaštiti lica koji prijavljuju korupciju (također poznati kao "zviždači"), Evropska komisija u svom Izvještaju o napretku za 2013. prepoznaje da zakonske odredbe u BiH ne pružaju zaštitu za takve osobe.

"U tom kontekstu, činjenica da je Nacrt zakona pokrenut na nivou Federacije je dobrodošla. Slično kao sa i Zakonom o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, predstojeća javna rasprava prije donošenja Zakona treba osigurati da se ovaj nacrt uklopi u složeni pravni okvir u Federaciji BiH, uključujući i kantone, te treba dati poticaj za one osobe koje se odluče prijaviti korupciju, tako što će urediti učinkovitu zaštitu od bilo kakve osvete ili odmazde", stoji u pismu.

S obzirom da Nacrt zakona predviđa značajan angažman sudova u FBiH u provedbi zakona, "savjetujemo da sudovi također budu pozvani da daju konstruktivan doprinos u toku javne rasprave".

Konačno, kako se navodi u pismu Sorensena, Prijedlog zakona o oduzimanju imovine je u ovom trenutku predmet naše analize i revizije, pogotovo u pogledu zajedničkih minimalnih pravnih standarda za oduzimanje imovine, razvijenih i dogovorenih u okviru Stručnog Foruma sa predstavnicima relevantnih institucija u BiH, a u okviru Projekta tehničke pomoći za provedbu zakona koji se finansira iz IPA-e.

"Čini se da svih 18 zajedničkih minimalnih standarda nije uključeno u Prijedlogu iako je Prijedlog daleko napredniji od inicijalnog nacrta zakona. Zbog toga, EUD/EUSR savjetuje da se ovaj Prijedlog zakona raspravlja pred Parlamentom u nekoj kasnijoj fazi, kada analiza bude u potpunosti dovršena", navodi se u pismu.
Prijavi grešku


Komentari (10)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...