Nakon hitne sjednice
90

Skupština KS usvojila zaključke: KCUS mora povećati kapacitete za 150 kreveta, Opća za 70

B. R.
Skupština KS (Foto: D. S./Klix.ba)
Skupština KS (Foto: D. S./Klix.ba)
Nakon višesatne hitne sjednice, Skupština Kantona Sarajevo je usvojila zaključke za borbu protiv pandemije koronavirusa.

Kao što su naveli zastupnici, riječ je o mjerama kojima će se poboljšati epidemiološko stanje u kantonu, ali i ublažiti negativne ekonomske posljedice pandemije.

Riječ je o sljedećim zaključcima koje je predložila kantonalna vlada:

 • Najkasnije do 19. marta pristupit će se hitnoj proceduri donošenja izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih koronavirusom privrednim subjektima, ako zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada;

 • Naređuje se ustanovi Dom zdravlja da u roku od sedam dana donošenja ovih zaključaka otvori dva nova drive in punkta na području općina Ilidža i Vogošća;

 • Naređuje se ustanovi Dom zdravlja otvaranje dodatne COVID terapeutske ambulante u roku sedam dana od dana donošenja ovih zaključaka;

 • Naređuje se Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" da proširi kapacitete za COVID pacijente za 70 kreveta u odnosu na 30 posto izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH, a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) da proširi posteljne kapacitete za COVID pacijente za 150 kreveta u odnosu na 30 posto izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH;

 • Naređuje se ustanovi Dom zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju da se brisevi PCR uzeti tokom dana isti dan dostave KCUS-u i ugovornim laboratorijama na analizu, te da nalazi budu završeni unutar 24 sata od uzetog brisa;

 • Prema potrebama i zahtjevima Kriznog štaba KS vršit će se angažovanje kadrova i opreme Civilne zaštite KS. Timovi Civilne zaštit KS će posebno biti zaduženi za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa;

 • Vlada KS i Krizni štab KS će osigurati svakodnevno izvještavanje javnosti o epidemiološkoj situaciji u KS;

 • Zadužuju se rukovodioci javno-zdravstvenih ustanova da provode i vrše strogu kontrolu provođenja Protokola liječenja COVID bolesnika;

 • Ministarstvo zdravstva KS i Krizni štab KS osigurat će da se u kontinuitetu provodi rutinsko praćenje postojećih novih sojeva virusa;

 • U skladu sa članom 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministar zdravstva KS je ovlašten i dužan donositi mjere koje uključuju mobilizaciju i angažovanje, organizaciju i raspored rada i radnog vremena, promjenu mjera i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika dok traje pogoršana epidemiološka situacija;

 • Svi poslovni subjekti dužni su organizirati rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, rad u smjenama kako bi se smanjio broj osoba koje istovremeno borave u organizaciji;

 • Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da izvrši hitnu nabavku zaštitne opreme za zdravstvene ustanove prema specifikaciji i potrebama koje će dostaviti Krizni štab KS. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa UN-a (UNDP);

 • Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da internim preraspodjelama osigura sredstva za finansiranje svog potrebnog medicinskog kadra za kojim se iskažu potrebe zdravstvenih ustanova KS, a koje potrebe će verificirati Krizni štab KS i Vlada KS;

 • Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za materijalno-tehničko opremanje Opće bolnice u cilju proširenja bolničkih kapaciteta za COVID pacijente prema specifikaciji koju će dostaviti ova bolnica, a verificirati Vlada KS;

 • Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da iz sredstava namijenjenih za pomoć u liječenju preraspodjelom izdvoji sredstva od pola miliona KM, a u svrhu nabavke lijekova za liječenje oboljenja uzrokovanih koronavirusom, a prema specifikaciji i potrebama koje će odrediti Krizni štab KS. Nabavku izvršiti putem UNDP-a;

 • Nalaže se zdravstvenim ustanovama Opća bolnica i KCUS da odmah dostave informaciju i potrebama za medicinskim kisikom, a Zavodu zdravstvenog osiguranja da osigura sredstva za nabavku medicinskog kisika prema iskazanim potrebama. Nabavku izvršiti putem UNDP-a;

 • Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja KS će, u skladu s potrebama i mogućnostima, angažovati dodatne kapacitete za organizaciju javnog prijevoza u KS;

 • Nalaže se ustanovi Dom zdravlja uspostavljanje telefonske linije za psihološku podršku građanima pri Centrima za mentalno zdravlje;

 • Vlada KS će izvršiti nabavku FFP2 maski u skladu s mogućnostima i potrebama, te osigurati podjelu ugroženim kategorijama uposlenih koji su izloženi velikom broju kontakata, a prema odluci Kriznog štaba KS;

 • Nalaže se Domu zdravlja Da otvori novi pozivni centar za hronične pacijente;

 • Vlada KS će osigurati jednokratnu naknadu za socijalno najugroženije koji su bolovali od koronavirusa, u skladu s mogućnostima;

 • Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Ministarstva zdravstva FBiH da ograniči marže na lijekove i imunološke dodatke vezane za liječenje i prevenciju koronavirusa;

 • Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Parlamenta FBiH hitno zasjedanje i utvrđivanje odgovornosti Kriznog štaba FBiH i Ministarstva zdravstva FBiH zbog nepoduzimanja mjera i aktivnosti iz vlastite nadležnosti, a u cilju zaštite zdravlja i spašavanja života građana, posebno imajući na umu činjenicu da je odlukom Vlade FBiH proglašena epidemija na području FBiH;

 • Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Ministarstva zdravstva FBiH i Vlade FBiH da u skladu s članom 49. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti donesu odluku i osiguraju sredstva za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od koronavirusa;

 • Vlada KS predlaže SKupštini KS da traži od Vlade FBiH da u, skladu s članom 55. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju zaštite FBiH od unošenja i širenja koronavirusa, organizira i vrši sanitarni nadzor nad putnicima i njihovim stvarima i nad sredstvima u međunarodnom saobraćaju;

 • Vlada KS predlaže Skupštini KS da zahtjeva od Kriznog štaba FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH i Vlade FBiH da donesu jedinstvene i pooštrene mjere za cijelu FBiH, uključujući mjere zabrane kretanja, kao i zabranu rada određenih subjekata uz nadoknadu izgubljenih prihoda, a u cilju jedinstvenog upravljanja krizom i cjelovitog suzbijanja širenja pandemije;

 • Vlada KS predlaže Skupštini KS da zahtjeva od federalnih vlasti usvajanja Zakona o suzbijanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom;

 • Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Zaključci su usvojeni s 23 glasa za i sedam suzdržanih glasova.

Usvojena je i Deklaracija protiv korupcije i profiterstva koju je predložio samostalni zastupnik Damir Nikšić.