|

Skupština KS osniva Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Skupština KS osniva Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja
66
M. N.
5.7.2019. u 21:50
78
komentara
66

dijeljenja
Skupština KS osniva Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Foto: D. S./Klix.ba
Delegati Skupštine Kantona Sarajevo razmatrat će na sjednici, koja će biti održana 15. jula, osnivanje JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS. Imat će sličnu funkciju kao Prosvjetno-pedagoški zavod, ali s dodatnim zaduženjima.
Jedan od glavnih razloga za osnivanje ove ustanove je, navodi se u obrazloženju, činjenica da dosadašnji Prosvjetno-pedagoški zavod nije u potpunosti odgovorio na dinamične potrebe obrazovnog sistema u KS i posljednjih godina egzistira na margini obrazovne zajednice.

"Prestali su obavljati svoj osnovni zadatak, stručni nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova i radnika, primjenu nastavnih planova i programa te se posljednjih godina bave samo organizacijom stručnih ispita i takmičenja na kantonalnom nivou. Čak je i analiza godišnjih programa rada prepuštena OSCE-u po zahtjevu prethodnog ministra. Pored toga, dosadašnji PPZ ima negativnu percepciju u obrazovanju i široj društvenoj zajednici. U prošlom mandatu ministra bilo je prijedloga da se zavod ukine", navodi se u obrazloženju.

Ističu kako ova institucija ipak ima izuzetan društveni značaj kao krovna organizacija u preduniverzitetskom obrazovanju jer bi trebala pratiti rad i biti podrška predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, obrazovanju odraslih, kako javnim tako i privatnim. Stoga je, ističe se, potrebno osnovati novu ustanovu. Razlog za takvu transformaciju ogleda se i u činjenici da je usvajanjem Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju u KS najavljeno da će se status PPZ-a i njegov rad urediti posebnim zakonom.
Institut za preduniverzitetsko obrazovanje bi između ostalih obavljao studijsko-analitičke poslove, kao što su analize eksterne mature, eksterne evaluacije te predlaganje mjera za budući razvoj obrazovanja.


"Živimo u društvu u kojem su turbulentne i munjevite tehnološke, socijalne i druge promjene na koje obrazovni sistem mora reagirati da bi postao generator promjena u težnji izgradnje društva znanja. Postoji potreba da se odgojno-obrazovni sistem stalno prilagođava tim promjenama. Primarna potreba obrazovnog sistema je stalni profesionalni razvoj nastavnika, a institut bi provodio usklađivanje nastavnih planova i programa s promjenama u društvu, posebno potrebama tržišta rada i tehnološkim potrebama, kreirao kataloge znanja i provodio edukacije nastavnog i drugog kadra u odgojno-obrazovnim ustanovama. S obzirom na to da dosadašnja organizacija PPZ ne daje odgovore na nedostajuće obrazovne i odgojne zahtjeve društva, neophodno je izvršiti promjene i u organizacijskom smislu", stoji u obrazloženju.

Institut treba biti podrška cijelom obrazovnom sistemu i od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te Ministarstvu kao organu upravljanja obrazovnim sistemom u KS. U kategoriji "Djelatnost instituta" navodi se da će se ova ustanova baviti praćenjem, vrednovanjem, unapređenjem i razvojem sistema odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u KS te školovanjem učenika van KS.

Predlagat će izradu, inoviranje, praćenje, vrednovanje i revidiranje nastavnih planova i programa, utvrđivat će i razvijati programe za pojedina područja, učestvovat će u izradi obrazovnih standarda, pratiti promjenu savremenih metoda odgojno-obrazovnog rada, izrađivati kataloge postignuća učenika, davati mišljenje o nastavnim planovima i programima u postupku osnivanja odgojno-obrazovnih ustanova te obavljati druge poslove.

"Novina Instituta je da provodi udžbeničku politiku u skladu sa Zakonom o udžbenicima u KS", naglašava se.

Institut će pružati stručno-pedagošku pomoć odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima, organizovati obuke, pratiti efekte njihovog stručnog usavršavanja i napredovanja te pratiti realizaciju nastavnog plana i programa.

Obaveza instituta je da osigura mogućnosti za kontinuirano profesionalno usavršavanje i napredovanje odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama te direktora tih ustanova. Institut će pratiti i vrednovati kvalitet rada odgojno-obrazovnih ustanova u skladu s kriterijima koje donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Zadatak instituta je i da ostvaruje zajedničke programe sa srodnim ustanovama, nastavničkim i drugim fakultetima, visokim školama, udruženjima i stručnjacima u zemlji i inozemstvu. Institut je zadužen da organizuje polaganje stručnih ispita za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike s ministarstvom. Djelatnost Instituta ogleda se u pružanju stručne podrške inkluzivnom odgoju i obrazovanju, provodi internu i eksternu procjenu/provjeru znanja učenika te eksternu maturu završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Institut je zadužen za izradu analiza, procjena i donošenje mjere za stalno poboljšanje kvaliteta obrazovanja.

Sredstva za plate i materijalne i druge troškove osigurat će postepeno Ministarstvo obrazovanja KS, a osnivanje ustanove neće biti završeno u ovoj godini. Planirano je upošljavanje 21 novog radnika.

Nova javna ustanova trebala bi biti smještena u zgradu Studentskog centra KS u Nedžarićima na šestom spratu.
Prijavi grešku


Komentari (78)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...