|

Sindikat UNSA pisao zastupnicima: Ugrozili ste akademsku autonomiju, obratit ćemo se Ustavnom sudu

Sindikat UNSA pisao zastupnicima: Ugrozili ste akademsku autonomiju, obratit ćemo se Ustavnom sudu
63
Er. M.
5.7.2019. u 19:16
71
komentara
63

dijeljenja
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Sindikat Univerziteta u Sarajevu poslao je pismo zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, a u kojem od kantonalne zakonodavne vlasti traži da sačuva svoj dignitet i stavi van snage autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju KS. Zastupnicima je otvoreno poručeno da će cijeli slučaj završiti pred Ustavnim sudom FBiH.
Sindikat Univerziteta u Sarajevu naveo je kako dopisom od osam stranica želi na činjenično i pravno argumentovan način ukazati da je autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju KS, a koji je usvojila Skupština KS, rezultat grubog kršenja Poslovnika o radu Skupštine KS, Zakona o Vladi KS i Poslovnika o radu Vlade KS.

"Sindikat Univerziteta u Sarajevu autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju smatra grubim ugrožavanjem principa akademske autonomije i akademske samouprave u postupku izbora rukovodnih organa visokoškolske ustanove i njene organizacione jedinice, što je temeljni princip u oblasti visokog obrazovanja utvrđen i samim Zakonom o visokom obrazovanju", piše u dopisu.

Dalje navode da se usvojenim autentičnim tumačenjem Zakona o visokom obrazovanju, koje nakon stupanja na snagu postaje sastavni dio zakona, stvara besmislena pravna situacija tako što se jednim dijelom zakona pobija drugi te se na taj način stvara stanje pravne nesigurnosti i negira princip vladavine prava.

"Sindikat Univerziteta u Sarajevu posebno zabrinjavajućim smatra činjenicu da je u radu Skupštine KS u postupku razmatranja Inicijative za autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju i usvajanju prijedloga autentičnog tumačenja, grubo narušena procedura za razmatranje i usvajanje općih akata koja je precizno utvrđena Poslovnikom o radu Skupštine KS", navodi Sindikat Univerziteta u Sarajevu.

Inače, autentično tumačenje tražio je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, a koji već duži vremenski period pokušava smijeniti dekanesu Medicinskog fakulteta UNSA Semru Čavaljugu, odnosno spriječiti njen ponovni izbor na funkciju dekanese. Od ranije je poznato kako rektor UNSA ima podršku vladajuće većine u KS, a koja je i usvojila sporno autentično tumačenje.

Stavite van snage autentično tumačenje"Sindikat Univerziteta u Sarajevu će, preko subjekata koji imaju aktivnu legitimaciju za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom FBiH, u propisanoj proceduri dokazivati neustavnost usvojenog autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko se isto ne stavi van snage", piše u dopisu.

Zastupnike su podsjetili da je Ustavni sud FBiH još 17. februara 2016. godine u sporu o ustavnosti donošenja Zakona o radu FBiH donio presudu kojom je osporio Zakon o radu FBiH jer je donesen suprotno odredbama Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH i Ustava FBiH.

U pismu su nabrojani i dijelovi pravnih akata koji su, prema tumačenju Sindikata UNSA, prekršeni prilikom usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju. Sindikat UNSA izrazio je žaljenje što su zastupnici u Skupštini KS pristali i na kraju učestvovali u grubom kršenju utvrđenih procedura za donošenje zakona i drugih općih akata.

"Izražavamo žaljenje što predsjednik Vlade KS Edin Forto nije reagovao na tvrdnje predsjedavajućeg Skupštine KS Elmedina Konakovića koji je na spomenutoj sjednici Skupštine KS izričito negirao mogućnost Vlade KS da u svom djelovanju i postupanju daje mišljenja. Sindikat UNSA je stava da se postupanjem Skupštine KS u vezi s usvajanjem autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju, pored kršenja propisanih procedura, kreira pravna nesigurnost, potkopava princip vladavine prava i uspostavlja vladavina pojedinaca", piše u dopisu.

Zastupnicima su otvoreno poručili i da će Sindikat UNSA, ukoliko ne stave van snage autentično tumačenje, tražiti reakciju Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR), Misije OSCE-a, Kancelarije Evropske komisije u BiH i Direkcije za evropske integracije BiH.

Skupština KS uvodi diktaturuNastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta UNSA također je raspravljalo o sadržaju i posljedicama ovog autentičnog tumačenja. Vijeće je zaključilo da se, i pored jasne namjere predlagača ovakvog tumačenja, ono ipak ne može odnositi na Medicinski fakultet UNSA, jer je nadležni državni organ utvrdio da je ranije prijevremeno razrješenje dekana ovog fakulteta od Upravnog odbora UNSA bilo nezakonito.

"Namjera rektora Univerziteta i njegovih pomagača da, ne obazirući se na zakone i društvene norme i uprkos jedinstvenom protivljenju Medicinskog fakulteta UNSA, dovede na funkciju dekana nekoga po vlastitom izboru, postala je time još jasnija", saopćio je Medicinski fakultet UNSA.

Kako kažu, Vijeće namjeru Skupštine Kantona da na pravno nedozvoljen način izmijeni Zakon o visokom obrazovanju, bez obzira što su izmjene nazvane "tumačenjem", i da te izmjene napravi samo radi Medicinskog fakulteta UNSA, kao i brojne neistine izrečene u skupštinskoj raspravi o ovom fakultetu i njegovom dekanu, smatra diskriminacijom i početkom uvođenja svojevrsne diktature na ovom fakultetu.

"Zbog toga je vijeće zaključilo da je Medicinskom fakultetu potrebna pravna zaštita i odlučilo je da, kao jedinu mogućnost pravne borbe, zaduži upravu Medicinskog fakulteta da ustanovi pravne i proceduralne uslove za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Federacije, koji bi procijenio zakonitost pomenutog tumačenja, u proceduri njegovog usvajanja i u njegovoj suštini. Zahtjev za podnošenje apelacije Ustavnom sudu je nakon sjednice Vijeća potpisalo 130 od 146 članova vijeća", navodi se u saopćenju za javnost.

Po nalogu vijeća, uprava Medicinskog fakulteta UNSA aktivno je pristupila postupku podnošenja apelacije Ustavnom sudu putem ovlaštenih ličnosti i institucija i u tu svrhu je uputila molbe za pomoć i saradnju svima koji imaju ovlast pokrenuti spor pred Ustavnim sudom.
Prijavi grešku


Komentari (71)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...