Državna imovina
43

Schmidtu i O'Brienu po prst u oko: Da li je Miloš Lukić ponovio krivično djelo za koje mu se već sudi pred Sudom BiH?

D. Bezdrob
Milošu Lukiću se već sudi za neprovođenje odluka visokog predstavnika (Foto: V. D./Klix.ba)
Milošu Lukiću se već sudi za neprovođenje odluka visokog predstavnika (Foto: V. D./Klix.ba)
Vlada RS-a je prihvatila ponudu firme "Drvo-export" iz Teslića za prodaju 56 duluma zemlje na Jahorini. Odluka je upućena na objavu u Službenom glasniku RS-a.
S obzirom da je riječ o prodaji zemljišta koje je Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom pod zabranom prodaje, jasno je da će Vlada RS-a odnosno resorno Ministarstvo trgovine i turizma RS-a koje je raspisalo javni poziv prekršiti zakon koji je nametnuo Ured visokog predstavnika u BiH.

Da ovaj slučaj nije incident već praksa nadležnih u entitetu RS pokazuje i objava u Službenom glasniku RS-a od prije 17 dana kada je objavljena odluka o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini neposrednom ponudom. Riječ je o površini od 486 metara kvadartnih, a za realizaciju prodaje je zadužuje Ministarstvo trgovine i turizma.

Također Vlada RS-a je prihvatila ponudu za prodaju 56 duluma zemljišta privatnoj firmi iz Teslića za 41 miliona KM.

Objava u Službenom glasniku 2.2.2024. o prodaji zemljišta na Jahorini
Objava u Službenom glasniku 2.2.2024. o prodaji zemljišta na Jahorini

Da bi odluka bila objavljena u Službenom glasniku RS-a, potrebno je da potpis stavi i v.d. direktora Službenog glasnika Miloš Lukić kojem se već sudi za neprovođenje odluka visokog predstavnika.

To znači da Miloš Lukić, potpisom o prodaji imovine koja je pod privremenom zabranom raspolaganja državnom imovinom direktno i ponovo krši Krivični zakon Bosne i Hercegovine nepoštujući odluke visokog predstavnika.

Slična situacija je bila sa predsjednikom entiteta Miloradom Dodikom i prijedlogom Zakona o nepokretnoj imovini RS-a.

Kada su shvatili da bi Dodik mogao ponoviti krivično djelo za koje mu se već sudi pred Sudom BiH, Narodna skupština RS-a je naglo povukla prijedlog na dodatno usaglašavanje i više ga nije stavljala na glasanje. Da je Dodik potpisao ukaz, to bi značilo da Tužilaštvo BiH argumentovano može tražiti i određivanje pritvora.

Da li će državni tužitelji sada tražiti određivanje pritvora za Lukića kao odgovorne osobe koja u Službenom glasniku objavljuje odluke koje su suprotne odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH?

Nepoštivanje zakona i odluka direktan je prst u oko, i OHR-u na čelu sa Christianom Schmidtom, ali i pomoćniku američkog državog sekretara Jamesu O'Brienu koji je prilikom nedavne posjete Sarajevu poručio da državna imovina pripada BiH, a ne entitetima.

"Postoji način da se razgovara o imovini tako što će se o tome govoriti u relevantnim institucijama. Ali je polazna tačka i dalje jasna: imovina pripada državi", bio je jasan.

Podsjetimo, Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom zabranjuje se raspolaganje državnom imovinom kao što su rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavljaju državnu imovinu u svojim odlukama u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21.

Također se zabranjuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavlja državnu imovinu u svojoj odluci u predmetu br. U-8/19, zatim nepokretna imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. godine; kao i nepokretna imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji su 29. juna 2001. god. potpisale države Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Slovenija i Savezna Republika Jugoslavija;

"Bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo država Bosna i Hercegovina, kao njen titular, u skladu s odredbama ovog zakona. vaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže imovinom iz člana 1. ovog zakona suprotno odredbama ovog zakona, ništav je", navedeno je u zakonu.