|

Savez samostalnih sindikata BiH zadovoljan Prijedlogom zakona o radu FBiH

Savez samostalnih sindikata BiH zadovoljan Prijedlogom zakona o radu FBiH
6
F
FENA
18.11.2012. u 09:52
2
komentara
6

dijeljenja
Savez samostalnih sindikata BiH zadovoljan Prijedlogom zakona o radu FBiH Sa protesta sindikalaca (Foto: Arhiv/Klix.ba)
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Avad Bahto kazao je Agenciji Fena da je Sindikat generalno zadovoljan Prijedlogom zakona o radu koji je Vlada FBiH utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u parlamentarnu proceduru.
"On integriše scenu poslodavaca i sindikata gdje je velika rascjepkanost te reguliše niz stvari koje su ranije usaglašene kroz rad Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) FBiH , između poslodavaca, Sindikata i Vlade. I ovaj prijedlog zakona će biti razmatran na narednoj sjednici ESV-a. Mislim da tu mogu biti predložena još neka poboljšanja, ali tehničke prirode, a ne suštinske. Savez samostalnih sindikata BiH generalno može biti zadovoljan onim što je u Prijedlogu zakona o radu", rekao je Bahto.

Novi Prijedlog zakona o radu, bio je neophodan, smatraju u Sindikatu, budući da je važeći Zakon o radu donesen 1999. godine te da je više puta do sada mijenjan.

U skladu sa zaključcima oba parlamentarna doma, o nacrtu zakona obavljena je javna rasprava, pa su date primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su se odnosile na jasniju i precizniju formulaciju pojedinih odredbi i koje doprinose poboljšanju teksta prihvaćene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona.

Prihvaćeni su zahtjevi da se u odredbama koje reguliraju primjenu najpovoljnijeg prava izbriše tekst koji je davao mogućnost da se kolektivnim ugovorom utvrde nepovoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom. Zahtjev je ocijenjen opravdanim, s obzirom na to da se zakonom utvrđuje najmanji obim prava u oblasti rada.

Radi bolje zaštite mladih radnika koji se prvi put zapošljavaju u svojstvu pripravnika, prihvaćen je prijedlog da se poslodavac i pripravnik mogu dogovoriti o većem iznosu plaće od iznosa utvrđenog u članu 32. stavak 3. Zakona. Prihvaćena je i sugestija da se, radi mogućih zloupotreba, umjesto pojma volonterskog rada, predvidi mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Inače, ovaj zakonski projekt uvažava obaveze preuzete nizom domaćih i međunarodnih dokumenata koji reguliraju oblast rada i zapošljavanja, kao što su: 68 konvencija Međunarodne organizacije rada koje je verificirala naša zemlja, Evropska socijalna povelja i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, a harmoniziran je i s evropskim principima i standardima radnog zakonodavstva.

Zakonom se, između ostalog, osigurava pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o radu i daju veće ovlasti inspektorima rada koji taj nadzor provode u borbi protiv zapošljavanja u neformalnom sektoru (rad 'nacrno').

Predviđena je i dužnost poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i osigura uvjete rada kojima se eliminiraju mogućnosti bilo kojeg oblika diskriminatorskog ponašanja i uznemiravanja.
Prijavi grešku


Komentari (2)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...