Blokada iz RS-a
196

Samir Beharić: Bez akreditiranja univerziteta gubimo validnost naših diploma u EU

Piše: R. D.
Samir Beharić (Foto: K. S./Klix.ba)
Samir Beharić (Foto: K. S./Klix.ba)
Posljedice politički motivisane blokade akreditiranja visokoškolskih institucija u našoj zemlji snosit će studenti i profesori, smatra Samir Beharić, studentski aktivista i student na Univerzitetu u Beču i Univerzitetu u Leipzigu u sklopu zajedničkog Erasmus Mundus master programa.

Agencija za visoko obrazovanje BiH je trenutno blokirana u provedbi procesa institucionalne akreditacije studijskih programa visokoškolskih ustanova u BiH. Blokadu su uzrokovali članovi Upravnog odbora iz reda srpskog naroda na osnovu zaključka Vlade RS-a s objašnjenjem kako je postupak akreditacije u isključivoj nadležnosti obrazovnih vlasti, što je u slučaju RS-a entitet, a u slučaju Federacije BiH kantoni. Ovakvo mišljenje je u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjim radom Agencije zasnovanim na Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

Beharić smatra da dvije agencije i klasične bh. priče o nadležnostima za studentsku populaciju otvaraju pandorinu kutiju.

"Ne samo da bi šest bh. univerziteta već za nešto više od mjesec dana mogli biti izbačeni iz Erasmus+ programa, već bi i diplome neakreditovanih univerziteta mogla biti proglašene nevažećima u EU. Drugim riječima, studenti koji odluče tražiti posao u Njemačkoj sa diplomom univerziteta koji nije reakreditovan mogli bi imati problem jer će Njemačka na takve diplome gledati sa velikom rezervom", kaže Beharić.

Dodaje kako studentska populacija ne zahtijeva ništa od naših političara i da to i jeste problem.

"Naši studenti se generalno ne bune, studentske organizacije su preuzele omladinski ogranci političkih partija kojima ne pada na um da dižu bilo kakve pobune, osim kad je to u interesu njihovih stranaka. Međutim, ovoga puta će na udaru biti svi studenti, nebitno da li dolaze sa državnih ili privatnih univerziteta, nebitno da li studiraju u Federaciji, RS-u ili Brčko distriktu. Žrtve političkih interesa će u prvom redu i biti studentice i studenti koji neće moći studirati u inostranstvu, kao i profesorice i profesori, koji bez EU fondova ne bi mogli implementirati višemilionske projekte na svojim univerzitetima", smatra on.

Šest univerziteta je u prošloj godini izgubilo akreditaciju, koja im zahvaljujući ovoj blokadi još nikad nije produžena. Ukoliko do 31. marta ne dođe do rješenja krize i ukoliko Agencija ovim univerzitetima ne produži akreditaciju, što je po Okvirnom zakonu dužna da napravi, oni će biti izbačeni iz Erasmus+ programa. Među većim univerzitetima kojima prijeti blokada Erasmus+ programa su Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Zenici.

"To znači da studenti i studentice tih univerziteta neće moći ići na akademsku razmjenu na najbolje evropske univerzitete, a profesori i profesorice sa tih univerziteta neće moći raditi istraživanje i predavati na stranim univerzitetima, što je od krucijalnog značaja za cirkulaciju akademskog znanja i prijenos dobre akademske prakse iz EU u BiH. U drugoj polovini ove godine, akreditacija ističe za još 12 visokoškolskih ustanova u BiH", pojašanjava Samir Beharić.

Dodaje kako su neki od međunarodnih Erasmus+ projekata vrijedni i više stotina hiljada KM, te potencijalno i nekoliko miliona KM. Činjenica da budžet Erasmus+ programa za period 2014.-2020. iznosi 14,7 milijardi eura dovoljno govori o potrebi bh. univerziteta da budu dio ovog programa sve do njegovog isteka 2020. godine. Napomene radi, budžet programa koji će od 2021. godine naslijediti trenutni Erasmus+ program iznosi rekordnih 30 milijardi eura, te bi nastavak blokade rada Agencije u pitanje doveo učešće bh. univerziteta i u novom programu.

"Žrtve ovakve politički motivisane blokade su studenti i studentice naših univerziteta koje bi etnički interesi pojedinih članova Upravnog odbora Agencije mogli stajati akademske karijere u inostranstvu, gdje studentice i studenti iz BiH mogu studirati potpuno besplatno zahvaljujući Erasmus+ programu", zaključuje Samir Beharić.