BiH
31

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na LOT-u 2C Sarajevske zaobilaznice

Klix.ba
U kabinetu načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića danas je održan sastanak sa premijerom Federacije Fadilom Novalićem, direktorom JP Ceste FBiH Ljubom Pravdićem, ministrom za saobraćaj Kantona Sarajevo Mujom Fišom i direktorom Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Ademom Zoljom.

Razgovarano je o završetku Sarajevske zaobilaznice, odnosno rješavanju imovinsko pravnih odnosa na LOT-a 2C, dijelu zaobilaznice koji će biti spojen sa ulicom Safeta Zajke u Briješću i rasteretit će saobraćaj na ulazu u grad.

"LOT 2C je veza između rondoa koji se trenutno gradi u Briješću i ulice Safeta Zajke. U proteklom periodu Općina je provodila intenzivne aktivnosti oko izdavanja urbanističke saglasnosti za ovaj dio zaobilaznice, tako da je izdata saglasnost, a urađen je i glavni projekat. Dogovorili smo da se u ovoj i narednoj godini pokušaju obezbijediti sredstva kako bi se moglo krenuti sa izgradnjom LOT-a 2C“, naglasio je načelnik Efendić.

"Na trasi LOT-a 2C 65 posto zemljišta je u državnom vlasništvu, zapravo ona je i projektovana tako da najvećim dijelom ide državnim zemljištem. Ostalo nam je oko 35 posto zemljišta u vlasništvu pravnih i fizičkih lica koje, prema preliminarnim procjenama, vrijedi oko 4. 200.000 KM. Mi smo se načelno sporazumjeli na koji način će biti ova sredstva obezbjeđena u budžetu Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo i Federacije BiH, u ovoj i u narednoj godini“, izjavio je načelnik Efendić.

Premijer Novalić je istakao da je Vlada FBiH zainteresirana da se konačno stavi tačka na sarajevsku obilaznicu, kako bi se Sarajevo koje ima pola miliona stanovnika konačno spojilo sa autoputem.

"Da bismo povećali isplativost koridora Vc moramo konektirati Sarajevo, sada ste svjedoci da ljudi još uvijek idu kroz Hadžiće prema Mostaru. Imamo užasno zagušenje posebno vikendima na toj južnoj strani sarajevske doline, i cilj nam je da do sljedeće godine riješimo taj problem, koji je aktuelan od 2001. godine“, izjavio je Novalić.

Napomenuo je da će uslijediti i pregovori sa načelnikom Općine Ilidža oko realizacija LOT-a 3B, što će omogućiti bržu vezu Rakovice, Hadžiča i Ilidže sa auto- putem prema Vlakovu.

Kako je pojasnio Ljubo Pravdić, radovi na LOT-u 2 su u završnoj fazi, a preostao je da se uradi još LOT 2C ukupne dužine 875 metara.

"Početkom sljedeće godine trebali bi završiti radove na LOT-u 2B. Sada smo u pregovorima da Općina zajedno sa Kantonom Sarajevo i Vladom FBiH završi imovinsko pravne odnose, gdje bi mi pokušali ako dobijemo saglasnost od Europske investicijske banke i OPEC fonda da napravimo Aneks ugovora sa izvođačima koji trenutno izvode radove i da ove radove okončamo na uspjeh svih nas, što će značajno poboljšati priključak na kompletan Koridor 5C. Što se tiče radova na završetku sadašnjeg ugovora ukupne vrijednosti 23 miliona KM, rok završetka radova je februar naredne godine, a radovi sa objekta rampi sa vijadukta Briješće prema kružnom toku, trebali bi da budu završeni do kraja mjeseca i već tada se može ulaziti u grad i doći na Stupsku petlju da se ne ide preko Butila“, naglasio je Pravdić.

"Veoma je bitno da se ostvari ova veza sa ulicom Safeta Zajke, to znači mnogo, jer se samim tim smanjuju gužve u saobraćaju. Dogovorili smo se da se što prije krene u rješevanje imovinsko pravnih odnosa da bi izvođač mogao nastaviti sa radovima u toku ove zimske sezone", naveo je Adem Zolj. Prema riječima ministra Fiše, ovaj projekat Vlada KS će podržati u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Nakon današnjeg sastanka upriličen je zajednički obilazak gradilišta Sarajevske zaobilaznice, saopćeno je iz Općine Novi Grad.