{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Rezultati revizije Parlamentarne skupštine BiH

F
6.7.2008. u 09:53
0
0
Rezultati revizije Parlamentarne skupštine BiH
0
Rezultati revizije Parlamentarne skupštine BiH
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je protekle sedmice izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH.
Parlamentarna skupština BiH (PSBiH) u grupi je od 46 institucija koje su dobile tzv. mišljenje s kvalifikacijom. Samo 11 institucija je dobilo pozitivno mišljenje, a nije bilo negativnih ocjena.

Analiza planiranoga i izvršenog budžeta pokazuje kako PSBiH nije prekoračila stavke odobrenog (restrukturiranog) budžeta po vrstama rashoda ni ukupan budžet za 2007. godinu. Ostvareni ukupni rashodi PSBiH za 2007. godinu iznosili su 10.078.473,94 KM ili 1.910.194,06 KM manje od planiranih (realizovano je 84 posto od planiranih sredstava koja su iznosila 11.988.668,00 KM, a tražena sredstva su iznosila 12.140.000,00 KM).

Revizori posebno ističu kako je budžet planiran na osnovu 175 zaposlenika, a na kraju godine realizovan sa 156 zaposlenika (što se dijelom, po riječima zaposlenih, reflektuje na isplatu stimulacija i izvršenje budžeta).

Određeni nedostaci u procesu planiranja i izvršenja budžeta se upravo ogledaju u disproporciji planiranog i realizovanog broja zaposlenika - dinamici zapošljavanja, a to ipak ukazuje kako samo planiranje i izvršenje budžeta nije u potpunosti bilo zadovoljavajuće.

Planiranje pojedenih budžetskih stavki, kako smatraju revizori, nije u potpunosti realno i precizno izvršeno (plaće zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, naprimjer, itd.), što se moralo korigovati restrukturiranjem budžeta u iznosu od 95.000,00 KM, a što je također dijelom utjecalo na stupanj ostvarenja budžeta po pojedinim stavkama.

Ovakav način planiranja nije u potpunosti zadovoljavajući, te bi trebalo da se u obzir uzmu realni planski zadaci koje Parlamentarna skupština BiH treba i može da realizuje, te stvarno potrebni troškovi i da se oni usklade s finansijskim planom tj. odobrenim budžetom.

Posljedice ovakvog načina planiranja i izvršenja budžeta ogledaju se u neefikasnom korištenju budžetskih sredstava u cjelini (radi se o iznosu 1.910.194,06 KM) jer se neodgovarajućim planiranjem rezervira više sredstava nego što je potrebno za normalno funkcioniranje i ostvarivanje zakonom propisanih funkcija PSBiH a, na drugoj strani, moguće je da ostaju određeni projekti u drugim institucijama koji nisu mogli da budu ni planirani ni realizovani u tekućoj godini zbog nedostatka sredstava.

Naknade za privremeno obavljanje poslova za zaposlenike i državne službenike regulirane su internim ''Pravilnikom o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu PSBiH'' (prečišćeni tekst). Tokom 2007. godine isplaćene naknade za privremeno obavljanje poslova nepopunjenih radnih mjesta te naknade u slučaju povećanja obima poslova iznosile su oko 57.196,13 KM.

Sagledavajući cjelokupnu problematiku, revizori su uočili relativno dug vremenski period u kojem su spomenute naknade isplaćivane. Naime, za većinu zaposlenika i državnih službenika u Sekretarijatu PSBiH naknade za privremeno obavljanje poslova nepopunjenih radnih mjesta su isplaćivane tokom cijele 2007. godine, dok je u određenim slučajevima uočeno da su naknade isplaćivane u kontinuitetu na osnovu rješenja iz prethodnih godina.

Revizijom provedenog postupka za nabavku tiska (dnevnoga, sedmičnog i mjesečnog) utvrđeno je kako je tokom 2007. godine dva puta poništavan postupak nabavke jer se kroz provedeni konkurentski postupak nije javio nijedan ponuđač. Tako je i u 2006. godini vođen postupak koji je također dva puta poništavan jer nije bilo ponuđača u konkurentskom postupku koji je provođen. Shodno tome na snazi u 2006. i 2007. godini bio je ugovor iz 2005. godine.

Uvidom u dokumentaciju iz 2007. pa i 2006. godine kada su provođeni konkurentski postupci koji nisu uspjeli, uočeno je da je u sva četiri ponovljena postupka PSBiH objavljivala obavještenje o nabavci u Službenom glasniku BiH, pri čemu je izostavljeno dostavljanje zahtjeva za dostavu ponude na adrese dobavljača. Usluge popravke vozila iznosile su 61.496 KM.

Procedura izbora dobavljača je započeta u 2006. godini, zbog nedovoljnog broja ponuda je dva puta obnavljana i izbor dobavljača je okončan tek u 2007. godini.

S obzirom na planirani iznos nabavke bilo je primjerenije primijeniti neki drugi zakonom dozvoljen postupak (npr. konkurentski) kako bi procedura izbora dobavljača bila efikasnija. Također je uočeno da je izbor dobavljača vršen na osnovu jediničnih cijena usluga, a na izbor dobavljača nije utjecala cijena dijelova.

Na gorivo je potrošeno 53.557 KM. Nabavka goriva u 2007. godini se vršila se na osnovu ugovora koji je zaključen u 2006. godini i primjenjuje se za tu budžetsku godinu. Nije precizno navedeno da li se ugovor primjenjuje za 2007. godinu, niti je prezentirana dokumentacija o eventualnom provođenju procedure izbora dobavljača u 2007. godini.

Parlament BiH je u 2007. za avionske karte potrošio 106.580,00 KM. Revidirajući ovaj postupak, revizori su uočili kako se nastavilo raditi sa dobavljačem koji je izabran u 2006. godini (postupak započet u 2005. godini), i gdje je rečeno da ugovor može da se koristi i u 2007. godini ili do izbora novog dobavljača.

Postupak se ponavljao više puta. Revizija je svjesna činjenice kako je složen proces izbora avioprijevoznika u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ali bi ubuduće trebalo da se ulože dodatni napori i pokuša naći odgovarajuće rješenja.

Opći utisak je da su procedure kasno započete (npr. obavještenja o nabavci objavljena krajem septembra odnosno u oktobru). Također, revizori su stekli utisak da u svim slučajevima nisu primijenjeni odgovarajući postupci koji bi možda omogućili da se procedure izbora okončaju bez više ponavljanja.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Ima li Hrvatska pravo graditi Pelješki most?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: