{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Razmatran poziv za sastanak o pristupanju sporazumima Treaty Event

F
20.5.2010. u 17:40
0
0
Razmatran poziv za sastanak o pristupanju sporazumima Treaty Event
0
Razmatran poziv za sastanak o pristupanju sporazumima Treaty Event
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je na današnjoj sjednici poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH za sudjelovanje na godišnjem sastanku o pristupanju međunarodnim sporazumima 2010. Treaty Event, koji će biti održan u New Yorku u septembru ove godine.
Na sjednici je Ministarstvo vanjskih poslova BiH
zaduženo da sačini analizu multilateralnih sporazuma s liste u prilogu pisma generalnog sekretara UN-a za koje se može pokrenuti postupak za pristupanje u narednom periodu. Pored toga, od Vijeća ministara BiH je zatraženo da hitno poduzme aktivnosti na provođenju procedure za pristupanje multilateralnim sporazumima koji će biti u fokusu godišnjeg sastanka posvećenog međunarodnim sporazumima 2010 Treaty Event: Ka univerzalnoj participaciji i implementaciji, kako bi do 3. septembra generalni sekretar UN-a bio obaviješten o sporazumima koje BiH namjerava potpisati, ratifikovati, odnosno pristupiti im u vrijeme održavanja godišnjeg sastanka.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv generalnog sekretara UN-a za plenarni sastanak na visokom nivou u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, uz sudjelovanje šefova država i vlada, koji će se održati u periodu 20-22. septembar 2010. godine. Sastanak je posvećen napretku Milenijske deklaracije koja je usvojena 2000. godine. Sastav delegacije bit će određen prilikom određivanja delegacije BiH za sudjelovanje na 65. zasjedanju Generalne skupštine UN-a.

Prihvaćen je poziv generalnog sekretara UN-a i premijera Republike Turske za sudjelovanje na Konferenciji o Somaliji, koja će biti održana u Istanbulu 21. i 23. maja ove godine. Delegaciju BiH predvodit će predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo informaciju o samitu Afričke unije, koji će se održati u Kampali u Ugandi u periodu 19-27. jula ove godine. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će ambasador BiH pri Afričkoj uniji.

Prihvaćena je informacija o održavanju ICC Review konferencije, Kampala - Uganda od 31. maja do 11. juna ove godine.

Predsjedništvo BiH je zadužilo ministra vanjskih poslova i ministra pravde BiH da odrede delegaciju koja će predstavljati BiH na toj konferenciji.

Prihvaćena je inicijativa za isticanje zastave BiH na spomeniku u Roveretu (Republika Italija).

Primljeno je k znanju pismo generalnog sekretara NATO-a od 26. aprila ove godine, u kome generalni sekretar NATO-a obavještava da je Bosna i Hercegovina na sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a održanom 22. i 23. aprila 2010. godine u Talinu (Estonija) pozvana da se uključi u Akcioni program za članstvo u NATO/MAP.

Predsjedništvo BiH je sa zadovoljstvom primilo čestitke generalnog sekretara NATO-a upućene ovom prilikom i konstatiralo da poziv Bosne i Hercegovine u MAP predstavlja važan korak BiH na putu NATO integracija.

Primljeno je na znanje da će prvi godišnji program Bosne i Hercegovine biti moguće prezentirati Vijeću NATO-a na stalnom zasjedanju tek kad se ispuni postavljeni uvjet u vezi s perspektivnom nepokretnom vojnom imovinom.

Predsjedništvo BiH je izrazilo spremnost da u granicama svojih nadležnosti doprinese ispunjavanju postavljenog uvjeta te je pozvalo nadležne institucije da ulože dodatne napore u tom pravcu.

Donesena je odluka o imenovanju pukovnika Rade Simića za vojnog predstavnika BiH u Združenoj komandi u Napulju, na poslove štabskog oficira, s mandatom u trajanju
dvije godine.

Primljena je k znanju informacija o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Usvojen je Finansijski izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan 31. marta 2010. godine.

Donesene su odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja: Memoranduma o razumijevanju u oblasti sporta između BiH i Države Kuvajt; Memoranduma o razumijevanju o obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije; Sporazuma o izmjeni Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije; Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar o izbjegavanju dvostrukog oprezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak te Ugovora između BiH i Demokratske Narodne Republike Alžir o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima.

Donesene su odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za: Dodatak br. 1.Sporazumu o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u vezi s državnim programom za BiH - II dio u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć(IPA), pomoć tranziciji i izgradnji institucija za 2008. godinu; Sporazum o kreditu između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft - Projekt “Izgradnja nove bolnice u Bijeljini”; Sporazum o finsiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u vezi s državnim programom za BiH - II dio u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), pomoć tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu; Ugovor o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica o višekorisničkom tempus programu u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - pomoć tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu i za Ugovor o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na osnovu komponente prekogranične suradnje u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2009. godinu.

Odluke su donesene i o prihvatanje sporazuma za: Sporazum o finansiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj-Prvo programsko finansiranje za razvojne politike javne potrošnje; Sporazum o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj-Prvo programsko finansiranje za razvojne politike javne potrošnje; Sporazum o provedbi Programa transnacionalne teritorijalne suradnje “MED” u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA komponenta II- prekogranična suradnja); Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save i Sporazum o suradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pristupanju Bosne i Hercegovine Pekinškom amandmanu ?ontrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača i Konvenciji Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima.

Donesena je i odluka o prihvaćanju Ugovora između BiH i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i Ugovora između BiH i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji: Ugovora između BiH i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima; Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat; Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Sirijske Arapske Republike; Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; Sporazuma između BiH i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima; Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju i Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije.

Donesena je i odluka o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju između saveznog ministra odbrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Holandije, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske i Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa suradnjom u radu Centra za obuku za operacije podrške miru u BiH, saopćeno je iz Predsjendištva BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Ima li Hrvatska pravo graditi Pelješki most?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: