Realizacija u toku
8

Prva transverzala sve izvjesnija: Općina Centar izdaje još jednu urbanističku dozvolu

A. D.
U Općini Centar Sarajevo danas je održan treći sastanak Tima za realizaciju i praćenje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i drugih poslova u vezi sa realizacijom projekta izgradnje Prve i Nulte transverzale, te izgradnje kružnog toka na Šipu sa predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde i uprave i saobraćaja, te Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste KS.

Na sastanku kojim je predsjedavao načelnik Nedžad Ajnadžić uz aktivno učešće zastupnika u Skupštini KS Zvonke Marića, koji u kontinuitetu učestvuje u navedenim sastancima, analizirane su aktivnosti na realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka koje se odnose na projekat Prve transverzale, kao prioritetan cilj općinske uprave.

Istaknut je napredak koji je Općina Centar ostvarila u oblasti parcelacije zemljišta što je upućeno na provođenje Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, te daljnja identifikacija vlasništva nad stanovima i poslovnim objektima koji se nalaze na trasi Prve transverzale.

Načelnik Ajnadžić je istakao da će Općina Centar prioritetno iznalaziti rješenja za zamjenske stanove u vlasništvu Općine za sve one koji su ostvarili stanarska prava nad stambenim jedinicama za koje je predviđena eksproprijacija.

Za dio dionice Prve transverzale između Zemaljskog i Historijskog muzeja Općina Centar će već sutra izdati urbanističku saglasnost.

Načelnik Ajnadžić je također ponudio i pomoć Direkciji za ceste KS u vezi sa rušenjem i uklanjanjem stambenih i poslovnih objekata na projektiranoj trasi Prve transverzale na kojima su riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Na sastanku su utvrđene obaveze u vezi sa daljnjim aktivnostima, a zakazan je i novi sastanak za narednu sedmicu sa istim učesnicima.

Uzimajući učešće u razmatranju aktuelne problematike na realizaciji izgradnje Prve transverzale zastupnik Marić iskazao je podršku ovakvom načinu rada, posebno općinskim službama sa načelnikom Ajnadžićem koje su po dosadašnjem konkretnom angažmanu pokazale puno razumijevanje za značaj ove saobraćajnice donoseći odgovarajuće odluke i rješenja koja dosljedno poštuju ranije planski utvrđenu trasu ove izuzetno značajne gradske ceste.