Lično naoružanje
17

Prošle godine u Sarajevu izdato 2.225 odobrenja za nabavku oružja, odbijeno 90 zahtjeva

A. Ku.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
U 2023. godini Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (KS) izdale su 2.225 odobrenja za nabavku vatrenog oružja i 2.197 oružnih listova. U istom vremenskom razdoblju je odbijeno 90 zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja B kategorije.

"Kada je riječ o 2022. godini, fizičkim licima izdato je 2.268 odobrenja za nabavku vatrenog oružja i 2.057 oružnih listova", kazali su iz Uprave policije MUP-a KS za Klix.ba.

Za držanje i nošenje oružja izdaje se oružni list na neograničeno vrijeme. Međutim, potrebno je da osoba kojoj je izdat oružni list svakih 10 godina nadležnoj policjskoj upravi dostavi dokaz o ispunjavanju uslova koje se odnose na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja.

Ipak, s obzirom na to da policijski službenici u kantonima širom Federacije BiH godinama nisu podvrgnuti periodičnim ljekarskim testiranjima koja potvrđuju njihovu spremnost za nošenje oružja, pod znakom pitanja je da li građani zaista dostavljaju potrebno ljekarsko uvjerenje nakon 10 ili 20 godina.

Članom 37. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u KS se navodi da osoba ne smije nositi oružje kada je pod utjecajem alkolhola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava.

Prilikom nošenja oružje ne smije biti napunjeno, odnosno metak ne smije biti u cijevi i mora se nalaziti u odgovarajućim futrolama, kutijama ili spremnicima za nošenje oružja.

U skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije članom 10. propisano je da nadležna policijska uprava, na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, izdaje odobrenje za nabavljanje oružja B kategorije ukoliko osoba ispunjava opće i posebne uslove.

Opći uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:

  • da fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje oruža,

  • da je lice navršilo 21 godinu života, izuzetno sa navršenim 18 godina ako je drugim zakonom ili aktom ovlašteno za nabavljanje i držanje oružja, ako je čalan sportske streljačke organizacije ili ima položen lovački ispit,

  • da nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo osim za krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu štetu,

  • da protiv njega nije u BiH potvrđena optužnica niti se vodi krivična istraga ili krivični postupak, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz nehata koje za posljedicu ima tjelesnu povredu ili materijalnu štetu,

  • da lice u posljednje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabaljanje oružja ili od momenta vršenja provjera nije kažnjavano za prekršaje protiv javnog reda i mira s obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaja s obilježjem nasilja propisan drugim zakonom,

  • da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zlupotrebljeno, a naročito češće i prekomjerno uživanje alkohola, uživanje narkotičkih sredstava ili drugih omamljujući sredstava, i druge okolnosti koje lice čine nepodobnim za posjedovanje oružja.

Posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja su:

  • da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je lice zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja,

  • da raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje oružjem i da poznaje propise koje se odnose na držanje, čuvanje i nošenje oružja.

Komisija koju čine tri člana nadležne policijske uprave utvrđuju ispunjenost i opravdanost zahtjeva za nabavljanje oružja te cijene opće i posebne uslove za nabavljanje oružja.

Ukoliko komisija utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava opće ili posebne uslove donosi se rješenje o odbijanju izdavanja odobrenja za nabavljanje oružja i protiv istog se može izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od prijema rješenja.

Nadležna policijska uprava ovlaštena je da u svako doba provjeri daljnje ispunjavanje uslova lica kojem je izdat oružni list za nabavljanje, držanje i nošenje oružja ako sazna za okolnosti koje dovode u sumnju dalje ispunjavanje tih uslova.

Ukoliko se utvrdi da osoba ne ispunjava daljnje uslove odobrenje za nabavljanje oružja se oduzima i donosi se rješenje protiv kojeg se može izjaviti žalba policijskom komesaru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.