Duel zakona i nadležnosti
25

Problem visokih cijena školarina u Sarajevu: Ni najuspješniji studenti stomatologije nisu oslobođeni plaćanja

T. K.
Foto: Stomatološki fakultet u Sarajevu / Klinika za dentalnu patologiju
Foto: Stomatološki fakultet u Sarajevu / Klinika za dentalnu patologiju
Visoke školarine predstavljaju veliki problem za mnoge studente i njihove porodice u BiH što često dovodi do dugova koji se teško otplaćuju, a ponekad i do odustajanja od studiranja.

Razlozi za skupe školarine su različiti, a jasno je da postoje načini na koji države i fakulteti mogu smanjiti troškove i pružiti pomoć studentima u plaćanju školarina. Primjera radi, države mogu povećati finansiranje i subvencije za obrazovanje, što bi omogućilo fakultetima da smanje školarine za studente.

Fakulteti također mogu ponuditi različite oblike finansijske pomoći, poput stipendija i kreditnih linija, kako bi pomogli studentima da uspiju olakšati plaćanje jako velikih troškova školarina.

Primjer možemo vidjeti u tome kada je Vlada Kantona Sarajevo dala prošle godine saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za oslobađanje troškova studija svakog trećeg i narednog djeteta koje dolazi iz porodice koja školuje dvoje djece u statusu studenta koji finansira svoj studij na Univerzitetu u Sarajevu.

Troškovi njihovog studija bit će finansirani iz Budžeta Kantona Sarajevo. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i inicijativu Senata UNSA.

Prema podacima Univerziteta, 36 studenata će biti oslobođeno plaćanja školarine u ovoj studijskoj godini, i to 30 redovnih samofinansirajućih studenata, tri vanredna i tri DL studenta. Ipak, kada se pogledaju cijene školarina na određenim fakultetima, postavlja se pitanje da li je to adekvatna pomoć.

Borba za lična prava

Skupe školarine su kompleksan problem koji zahtijevaju jasna višestruka rješenja od države. Činjenica je da fakulteti, pogotovo oni privatni, imaju jako visoke troškve školarina. No, kada se spomene da studenti određenih državnih fakulteta imaju približne godišnje školarine, razumljivo je da tu nešto ne štima.

Jedan od njih je svakako i Stomatološki fakultet u Sarajevu koji studentima troškove školarine samofinansirajućih studenta naplaćuje 7.000 KM.

Studenti ovog fakulteta, u nadi za bolje sutra, uputili su dopis senatu Univerziteta gdje su se žalili na ove uslove školovanja i prevelikih troškova školarina.

Čak i studenti koju imaju prosjek ocjena 8 i više nisu oslobođeni plaćanja troškova školovanja. Naime, Vlada KS je usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju 30.08.2022.godine omogućila najuspješnijim studentima da budu oslobođeni plaćanja.

"Senat Univerziteta je donio 28.09.2022. odluku, kojom su tačno definisani uslovi oslobađanja od plaćanja školarine. Iako je odluka donesena, zatim i njeno tumačenje od strane Senata datuma 30.11.2022, mi do današnjeg dana nismo dobili povrat sredstava, niti bilo kakvu informaciju o daljem postupanju", naveli su u dopisu.

Problem nadležnosti

Senat je naložio svim organizacionim jedinicma da postupe isto, a studenti traže pojašnjenja ove problematike.

"Studentska služba se u potpunosti oglušuje na naše molbe i odbija davanje ikakve konkretne informacije. Samo naš fakultet ove odluke nije proveo", poručili su.

Zaključuju da su sigurni da Budžet Kantona Sarajevo nije na tako niskim granama, da će propasti, ako uspješni studenti budu oslobođeni plaćanja školarine.

U komentaru za Klix.ba Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. Muhamed Ajanović poručio je da fakultet na svoju ruku ništa ne može uraditi, bez saglasnosti nadležnih instanci.

"Zaista nemam ništa protiv, ali se zakon mora poštovati. I nije tačno da samo mi nismo vratili sredstva, postoji još određeni broj fakulteta koji to nije uradio. Ja sam zatražio saglasnost Ministarstva za nauku, visokog obrazovanja i mlade oslobađanje troškova školarine za navedene kategorije studenata, ali oni su poručili da nemaju nadležnost za davanje tražene saglasnosti", objašnjava nam Ajanović.

Naglasio je i da je navedeno tumačenje htio dostaviti Vladi Kantona Sarajeva (KS).


Odgovor Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade upućen Stomatološkom fakultetu
Odgovor Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade upućen Stomatološkom fakultetu

"Zatražio sam i davanje saglasnosti od strane Vlade KS za oslobađanje troškova školarine studenata koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite iz te godine i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8.00. Iz ministarstva su nam poručili da bi takvo postupanje bilo suprotno članu 31. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju", objasnio je Ajanović.


Odgovor Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade upućen Stomatološkom fakultetu
Odgovor Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade upućen Stomatološkom fakultetu

Naveo je da mu je odgovoreno da je ta kategorija studenata prepoznata Zakonom o visokom obrazovanju, kojim je jasno propisano na koji način ista može biti oslobođena troškova studija, a taj odgovor mu je potpisala ministrica visokog obrazovanja KS, prof. dr. Aleksandra Nikolić.

Nažalost, zbog ovih zakonskih i pravnih poteškoća, uspješni studenti i dalje nisu u poziciji da vrate svoja sredstva, iako to svojim rezultatima zaslužuju. Troškovi života su se izuzetno povećali, a izgleda da bi pravo na, iole pristupačno školavanje u narednom periodu moglo postati pravo imućnijih.