BiH
105

Prekomjerno zagađenje zraka: Proglašena epizoda pripravnosti u Kantonu Sarajevo

Klix.ba
Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić u funkciji predsjednika Operativnog štaba Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor nad planom provođenja interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja u Kantonu Sarajevo proglasio je danas I epizodu – pripravnost.

Stručno tijelo čine predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Hidrometerološkog zavoda Federacije BiH, te stručnjaci iz oblasti zaštite zraka i predstavnik ministarstva je upozorilo da rezultati mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti za čvrste čestice PM 10, a koje na referentnim stanicama Otoka i Ilidža dostižu do 190 mikrograma po metru kubnom.

Također, prognoza vremena za naredna tri dana Hidrometerološkog zavoda FBiH ukazuje da bi moglo doći do daljnjeg povećanja zagađenja zraka uslijed stabilnih vremenskih uslova koji se očekuju u narednim danima.Prema prognozi ne očekuju se padavine ili jači vjetrovi.

Prva epizoda podrazumijeva preporuku za smanjeno kretanje naročito tokom jutarnjih i večernjih sati za rizične kategorije stanovništva u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama dišnog sistema, rekovalescenti, djeca predškolskog uzrasta te starije osobe i trudnice.

Upućuje se apel vozačima da smanje upotrebu osobnih vozila na najmanju moguću mjeru, što se naročito odnosi na vlasnike starijih vozila koja imaju puno veću emisiju štetnih materija u okoliš, dok će sva vozila koja vidno emituju veće količine dima i čađi biti poslana na vanredni tehnički pregled.

Napominju da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i upućuje se poziv da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave nadležnim inspekcijama općine i Kantona, Eko telefon na broj 033/ 660- 000 ili na telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite broj 121.

Apeluju na stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, a upućuje se poziv svim pravnim licima, vlasnicima i korisnicima kotlovnica ili ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere, potrebne za smanjenje emisije, uključujući čišćenje svih dimovodnih instalacija, a po potrebi odgađanja svih aktivnosti koje mogu dovesti do pogoršanja kvaliteta zraka.

Inače potrebno je da javna komunalna preduzeća ¨Rad¨ i ¨Park¨ kao i svi ostali subjekti koji rade na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina pojačaju svoje svakodnevne aktivnosti.