Oglasio se i Konaković
31

Predstavnički dom PSBiH i Vijeće ministara usvojili dva važna dokumenta na EU putu

A. L.
Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a Vijeće ministara je usvojilo Program ekonomskih reformi BiH 2024 - 2026.

Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim se amandmanska faza za Prijedlog zakona o državnoj službi skraćuje na pet dana.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je kako je ovo dodatni napredak na EU putu.

"Predstavnički dom PSBiH usvojio je u prvom čitanju Zakon o državnoj službi, a Vijeće ministara na telefonskoj sjednici danas je usvojilo Program ekonomskih reformi BiH 2024 - 2026", kazao je.

Kako je naveo, u pitanju su još dva veoma važna dokumenta iz evropskih prioriteta i dodatni napredak na EU putu.

"Nakon što su riješeni administrativni izazovi i uradjeni geodetski radovi počela je izgradnja tramvajske pruge Ilidža - Hrasnica. 'Patriote' rondaju, gundjaju, pišu saopštenje i drže pridike kako bi i šta bi trebalo. Godine su protraćili štiteći stranačke i lične interese", naveo je Konaković.

Predstavnički dom na današnjoj sjednici nije usvojio zahtjev Doma naroda PSBiH, kao predlagača, da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Dom nije usvojio ni prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku, pa će ovaj Prijedlog zakona biti razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije Doma o Prijedlogu zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić. Komisija je, u skladu s Poslovnikom, zadužena da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Dom je usvojio negativno mišljenje Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, kojeg je, po skraćenom postupku i u prvom čitanju, predložio Savjet ministara BiH. U skladu s Poslovnikom, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Aide Baručije kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo sigurnosti BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, omogući uvođenje u upotrebu javnog sistema obavještavanja o nestanku djece "Amber alert" na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 • poslaničku inicijativu Nihada Omerovića prema Vijeću ministara BiH kojom se traži uvođenje automatskog prosljeđivanja SMS poruke za državljane koji putuju van granica Bosne i Hercegovine,

 • modifikovanu poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića za obavljanje nezavisne spoljne revizije rada Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao i revizije prikupljanja i raspodjele prihoda koje vrši Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Na usaglašavanje Kolegijumu Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje šest institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu da obezbijede odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine,

 • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuju četiri institucije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru da obezbijede odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine,

 • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića kojom se obavezuje pet institucija Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Republici Srpskoj da obezbijede odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi.

U vezi s ovim inicijativama, Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim poziva sve institucije BiH da obezbijede nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Ustavom BiH.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH – studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Uz ovaj izvještaj, Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 • Predstavnički dom PSBiH zahtijeva od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da, u roku od 30 dana, Domu dostavi izvještaj o realizaciji preporuka iz Revizije učinka o temi "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine-studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine;

 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Kolegijum Doma da Tužilaštvu BiH uputi Izvještaj o izvršenoj Reviziji učinka o temi "Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine-studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Dom je usvojio i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH", čiji je podnosilac Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Uz ovaj Izvještaj, Dom je usvojio i sljedeće zaključke:

 • Predstavnički dom PSBiH obavezuje Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH da u roku od tri mjeseca, u skladu s preporukama iz Izvještaja o reviziji učinka o temi: "Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH";, unaprijedi Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23);

 • Predstavnički dom PSBiH traži od Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH da nadležnim tijelima i komisijama predloži izmjenu svih podzakonskih akata i pravilnika o korištenju službenih vozila na način da se ukine mogućnost i pravo korištenja službenog vozila od 0 do 24 časa za sve poslanike Predstavničkog doma, bez obzira na to koju funkciju obavljaju u tom Domu, kao i za sekretare, rukovodeće službenike koje imenuje Predstavnički dom.

Predstavnički dom usvojio je i sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2023. godinu,

 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2023. godinu,

 • Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2024. godinu,

 • Izvještaj o izdatim i realizovanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2020. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH.

K znanju je primljena Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo odbrane BiH.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEK-ovog fonda za međunarodni razvoj za Projekat izgradnje dionice Nemila – Donja Gračanica na autoputu Koridor 5c (Zenica sjever) (Dodatni zajam) – zajam br. 15218P,

 • Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja "Fiscalis".