BiH
5

Predstavljene prestižne američke stipendije i programi akademske razmjene

FENA
Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH predstavili su danas u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu prestižne stipendije i programe akademske razmjene koje nudi vlada SAD-a.

Kako je novinarima izjavio koordinator za akademsku razmjenu u Ambasadi SAD-a Ahsan Khasimuddin, svi ovi programi odnose se na profesore, istraživače ili diplomante. Radi se o boravku u SAD-u u trajanju od jedne akademske godine, ali ni u jednom slučaju ne dobija se dodatni stepen obrazovanja, nego se isključivo odnose na naučnoistraživački rad i usavršavanje koje im po povratku u BiH koristi u profesionalnom napredovanju i radu.

"Dakle, korist od ovih stipendija jest u tome što svi stipendisti za vrijeme boravka u Sjedinjenim Državama imaju mogućnost da izgrade mrežu kontakata na nekom od univerziteta u SAD-u koje će kasnije koristiti po povratku u BiH. A kada su u pitanju profesori iz BiH, njihov boravak može uključivati predavanja na nekim od američkih univerziteta čime unapređuju svoj CV, a to je i od velike koristi za njihovu zajednicu po povratku u BiH", kazao je Khasimuddin.

Radi se o nekim od najprestižnijih programa na svijetu, kao što su Fulbrightovi programi ili Stipendija Hubert H. Humphrey, a u potpunosti ih plaća vlada Sjedinjenih Država, uključujući životne troškove, smještaj, dodatke za kupovinu knjiga i slično.

Khasimuddin naglašava da pošto se radi o visokim kriterijima, ovisno o programu različit je i broj studenata iz BiH. Tako je trenutno četvero profesora iz BiH u Sjedinjenim Državama u okviru Fulbrightovog programa za profesore istraživače, dvoje je u okviru Fulbrightovog programa za mlade diplomante, dok je jedan na osnovu Stipendije Hubert Humphrey.

"Ali, sve ovisi o budežu koji nam se odobrava svake godine. Važna je stvar da su zbog stroge selekcije ovi programi tako prestižni i priznati širom svijeta. Konkurencija je veoma jaka, ali važna je stvar da ako su kandidati kvaliteteni velika je mogućnost da dobiju ove stipendije", kazao je Khasimuddin.