{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Predlaženo smanjenje broja članova skupština kantonalnih preduzeća

13.12.2012. u 18:37
0
6
Predlaženo smanjenje broja članova skupština kantonalnih preduzeća
0
Predlaženo smanjenje broja članova skupština kantonalnih preduzeća
Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj trećoj sjednici donijela Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03. 2013. godine. S obzirom da budžet Kantona za sljedeću godinu neće biti donesen do kraja ove kalendarske godine, u skupštinsku proceduru je upućena Odluka kako bi se obezbijedilo finansiranje osnovnih funkcija Kantona u periodu do donošenja budžeta za 2013. godinu. Privremeno finansiranje će se vršiti sredstvima najviše do 1/4 ukupnih prihoda raspoređenih Budžetom za prethodnu godinu.
Vlada je danas utvrdila i Prijedlog Zakona o javnim skijalištima u Kantonu Sarajevo kojim se, kako je naglašeno, uvodi red na skijalištima i uređuju prava, obaveze i odgovornosti kako skijaša tako i ski centara koji upravljaju skijališima. Posebno se uređuje vertikalni transport, signalizacija, oznake sigurnosti čime se želi unaprijediti sigurnost korisnika sportskih terena na javnim skijalištima.

Na istoj sjednici utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama KS. Nakon presude Ustavnog suda Federacije BiH u kojoj se navodi da su Zakonom o koncesijama KS povrijeđena prava općina Stari Grad, Novo Sarajevo i Vogošća na lokalnu samoupravu, te se ne prihvataju obrazloženja raspodjele prihoda od koncesije između Kantona i općina, Vlada je u utvrđenim izmjenama predložila nove omjere raspodjele ovih prihoda. Konačnu riječ o ovome daće zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, a čemu će prethoditi i javna rasprava o ponuđenim rješenjima.

Vlada je utvrdila Prijeloge Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2012. godinu kao i na Izmjene i dopune Plana kapitalnih ulaganja u istom Zavodu, radi unošenja dodatnih ostvarenih sredstava u ranije usvojene planove.

Vlada je danas utvrdila i Prijedloge odluka o izmjeni odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Prijedloge odluka o izmjenama Odluka o usklađivanju statusa kantonalnih javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH.

Predložene izmjene se tiču smanjenja broja članova skupština kantonalnih javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća sa dosadašnjih pet na predložena tri, a sve zbog racionalizacije i smanjenja troškova unutar samih preduzeća.

Procjena je da će se, ukoliko Skupština KS usvoji predložene izmjene, na ovim stavkama uštedjeti oko 300.000,00 KM na godišnjem nivou.

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: