Sud BiH
35

Potvrđena optužnica za ratni zločin protiv trojca iz Zvornika: Optuženi da su protjerali 4.000 Bošnjaka, mnoge ubili

M. G.
Foto: I. Š./Klix.ba
Foto: I. Š./Klix.ba
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Dragan Spasojević i drugi, koja optužene Dragana Spasojevića, Vinka Radovića i Dragomira Vasića i tereti da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti .

Optuženi se, između ostalog, terete da su, u periodu od 30. maja 1992. godine do 25. juna 1992. godine, na području općine Zvornik, za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH) na području općine Zvornik, te u vrijeme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Zvornik, a koji je trajao od 8. aprila 1992. godine pa najmanje do kraja augusta 1992. godine, znajući i za oružani sukob, ali i za širok i sistematičan napad te da njihove radnje čine dio tog napada, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Dalje se navodi da su optuženi svjesno i voljno pomogli u pripremanju i učinjenju prisilnog preseljenja oko četiri hiljade civila Bošnjaka sa područja sela Đulići, Klisa i okolnih sela, a pojedini optuženi svjesno i voljno pomogli u nezakonitom zatvaranju oko 600 bošnjačkih muškaraca civila sa istog područja, a pri tom njihovom razdvajanju psovali i tukli neke od razdvojenih civila šakama, nogama, kundacima pušaka i drugim podesnim predmetima te tražili da im predaju sav novac, zlato, vrijedne stvari i dokumente, dok su neidentifikovani srpski vojnici pojedine bošnjačke civile prilikom razdvajanja i ubili.