Vozio bez vozačke dozvole
24

Policija o kažnjavanju maloljetnika za saobraćajnu nesreću na Skenderiji: Pokrećemo prekršajni postupak

A. Ku.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Policija Kantona Sarajevo za Klix.ba je potvrdila da će pokrenuti prekršajni postupak protiv maloljetnika koji je vozeći automobil bez vozačke dozvole učestvovao u saobraćajnoj nesreći na Skenderiji. U nesreći su lakše povrijeđene četiri osobe.
Potvrđeno nam je da će Policijska uprava (PU) Centar uputiti Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Općinskom sudu u Sarajevu protiv maloljetnika koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke BMW 13. marta, a koje je u vlasništvu H. H. iz Sarajeva.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo (KS) objasnili su za Klix.ba kakvim su sankcijama podložni maloljetnici koji krše zakon i saobraćajne propise.

Istakli su da je osoba s navršenih 16 godina prekršajno odgovorna i na nju se odnosi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja (ZOOBS) na putevima u BiH.

Ukoliko je riječ o krivičnom djelu s maloljetnikom se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

"U slučajevima kada prekršaj iz člana 184. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH počini maloljetno lice, prekršajni postupak se pokreće na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i postupa se u skladu sa odredbama članova 40-48. Zakona o prekršajima koji u članu 40. propisuje da se zakonom može propisati da će za prekršaj biti kažnjen i roditelj, usvojitelj, osnosno skrbnik maloljetnika koji ima od 14 do 18 godina koji je počinio prekršaj ako je počinjeni prekršaj posljedica propuštanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogućnosti vršiti takav nadzor", navode iz MUP-a KS.

Roditelji, usvojitelji odnosno skrbnici maloljetnika se sankcionišu u skladu sa odredbom člana 172. stav Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ukoliko su ujedno i vlasnici, odnosno nosioci prava raspolaganja motornim vozilom kojim je počinjen prekršaj.

"U skladu sa članom 41. Zakona o prekršajima prema mlađim maloljetnicima se mogu izreći samo odgojne mjere, a prema starijim maloljetnicima se pored odgojnih mjera može izreći i bilo koja sankcija ili mjera određena u članu 21. Zakona o prekršajima. U slučajevima kada motornim vozilom upravlja lice koje nije steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, istom se izdaje prekršajni nalog za prekršaj iz člana 184. ZOOBS-a na putevima u BiH i izriče se novčana kazna u iznosu od 400 KM", zaključuju.