Za zdravo okruženje
201

Pokrenuta inicijativa za stvaranje generacija bez duhana u Bosni i Hercegovini

FENA
Stvaranje generacije bez duhana u BiH, naziv je inicijative najavljene danas u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, pod okriljem Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini, a u organizaciji udruženja PROI (Progressive Reinforcement of Organizations and Individuals).

Događaj je počeo pres-konferencijom na kojoj je istaknuta potreba mladih za odrastanje u zdravom okruženju oslobođenom od duhana, kao i preveniranja ovisnosti i bolesti uzrokovanih konzumacijom duhanskih proizvoda, nakon čega je uslijedila tematska diskusija o ulozi politika i novih zakona u stvaranju generacije bez duhana.

Panelisti u diskusiji su bili Laurent Ruedin iz Ambasade Švicarske u BiH, Jasmina Čekrić iz PROI-a, Tomislav Cvitanušić, predsjedavajući Upravnog odbora Nacionalnog olimpijskog komiteta BiH, Kenela Zuko, zastupnica Zastupničkog dom Parlamenta FBiH, Mirza Kršo s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a video porukom se obratio i Ahmed Husagić uime Pokreta "Snaga domovine“.

U diskusiji su učestvovalii i predstavnici civilnog društva, institucija vlasti te predstavnici međunarodne zajednice, a posebno mladi aktivisti i aktivistkinje.

"Vlada Švicarske aktivno podržava napore zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini na promicanju zdravlja i prevenciji bolesti među stanovništvom. Čisti zrak bez duhanskog dima jedan je od ključnih faktora u postizanju ovog cilja. Danas se pridružujemo pozivu za javno djelovanje za stvaranje generacije bez duhana. Zaštitimo mlade i one koji ne žele da budu izloženi duhanskom dimu", izjavio je Laurent Ruedin, šef Odjela za zdravstvo u Ambasadi Švicarske u BiH.

Potcrtao je imperativ stvaranja zdravog okruženja bez duhanskog dima kako bi zaštitili najugroženije grupe, posebno djecu, trudnice i starije građane i građanke.

"Čestitam Federalnom ministarstvu zdravstva i zastupnicima u Zastupničkom domu FBiH na usvajanju zakona o kontroli duhana u FBiH. Nadalje, čestitao bih i rukovodiocima u javnom sektoru, ali i vlasnicima biznisa i ugostiteljskih objekata koji su i prije konačnog usvajanja zakona odlučili da svoja mjesta oslobode od duhanskog dima. Pozivamo vas da se angažujete za bolje zdravlje svih građana Bosne i Hercegovine, posebno mlađe populacije", kazao je Ruedin.

Na značaj djelovanja na tom planu ukazala je i koordinatorica novoorganizovanog Omladinskog odbora za zdravstveno zagovaranje pri PROI-u Jasmina Čekrić.

"Za razliku od većine drugih zemalja, broj mladih u BiH koji konzumiraju duhan je u porastu. Krajnje je vrijeme da kao društvo počnemo raditi na zaštiti budućih generacije od bolesti izazvanih duhanom i duhanskim proizvodima. Prvi korak za to je usvajanje i sprovođenje politika koje će osigurati da djeca i mladi odrastaju u okruženju bez duhana, a time će se spriječiti da djeca i mladi da preuzmu naviku pušenja od odraslih i postanu ovisnici. Kroz zakone i druge mjere moramo osigurati domove bez duhana, obrazovne ustanove bez duhana, javna mjesta bez duhana", poručila je Čekrić,

Ove godine Europska komisija je u svom Planu za borbu protiv raka, postavila cilj stvaranja generacije bez duhana u EU do 2040. godine. U praksi to znači da se cilja na smanjenje postotka stanovništva koje konzumira duhan s trenutačnih 25 posto na manje od pet posto.

U isto vrijeme, sve više i više država Europe i svijeta u svojim strategijama se opredjelljuje da postanu države bez duhana, gdje je prevalenca pušenja manja od pet posto, a poseban akcent je na zaštiti mlađih generacija od posljedica pušenja.

Bosna i Hercegovina trenutno jedna od država sa najvećom prevalencom pušenja u Europi u kojoj čak 38 posto odraslog stanovništva su pušači, a više od 9.000 ljudi godišnje umire od bolesti uzrokovanih konzumacijom duhana.

Spomenuti događaj je realiziran u okviru projekta „Podrška usvajanju novih zakona o kontroli duhana u BiH“ koji podržava Vlada Švicarske, a implementira udruženje PROI.

Glavni cilj projekta je mobilizirati zajednice u podršci usvajanju sveobuhvatnog i efikasnog zakona o kontroli duhana koji će omogućiti stvaranje zdravog okruženja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je ioz PROI-a.