BiH
288

Pogledajte spisak svih kandidata SDA za načelnike na predstojećim Lokalnim izborima

Piše: N. N.
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Stranka demokratske akcije (SDA) utvrdila je listu kandidata za načelnike i nosioce kandidatskih lista za općinska vijeća, potvrđeno je za Klix.ba.

Kandidati SDA za načelnike općina nastupaju kao koalicioni kandidati SDA/SBB, osim kandidata za načelnike općina Prozor i Kiseljak.

Kandidate za načelnike općina Tuzla, Breza, Goražde i Bugojno, sukladno međustranačkom sporuzumu sa SBB-om, predlaže SBB.

Kako je za Klix.ba potvrđeno u SDA, svi članovi koji su se kandidirali kao nezavisni kandidati brisani su iz članstva stranke. Ovom odlukom iz članstva su brisani i Fuad Kasumović koji se kandidirao za načelnika Zenice i Amra Babić, sadašnja načelnica Visokog koja se ponovo kandidirala za istu poziciju bez odobrenja SDA.

Kanton Sarajevo

Stari Grad Sarajevo Handanagić Suad (Zajednički Kandidat Sda –SBB) Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić Novo Sarajevo Nedžad Koldžo

Novi Grad Sarajevo Semir Efendić Ilidža Senaid Memić Vogošća Edin Smajić Ilijaš Akif Fazlić Hadžići Hamdo Ejubović Trnovo Ibro Berilo

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša Asmir Ćufurović Ključ Jasmin Musić

Bužim Agan Bunić Cazin Almin Handanagić Sanski Most Faris Hasanbegović

Bosanska posavina

Odžak Hajrudin Hadžidedić

Tuzlanski kanton

Banovići Midhat Husić

Čelić Sead Muminović Doboj – Istok Kemal Bratić Gračanica Esad Tursunović Gradačac Muhamed Bilajac Kalesija Ismet Mešić Lukavac Amir Sejdinović Sapna Zudin Mahmutović Srebrenik Nihad Omerović Teočak Tajib Muminović Živinice Asim Aljić Kladanj Jusuf Čavkunović

Zeničko-dobojski kanton

Zenica Naidin Ahmetspahić Žepče Kenan Kahriman Breza Jakub Dinarević Kakanj Nermin Mandra Maglaj Muhamed Osmić Tešanj Suad Huskić Zavidovići Suad Omerašević Doboj Jug Mirnes Tukić Visoko Halim Zukić Vareš Avdija Kovačević Olovo Đemal Memagić

Bosanskopodrinjski kanton Goražde

Foča-Ustikolina Zijad Kunovac Pale-Prača Asim Zec

Srednjobosanski kanton

Travnik Admir Hadžiemrić Gornji Vakuf Sead Čaušević Donji Vakuf Huso Sušić Fojnica Sabahudin Klisura Jajce Edin Hozan Vitez Advan Akeljić Novi Travnik Refik Lendo Busovača Asim Mekić Kiseljak Adis Zrno

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic Emir Bubalo Jablanica Salem Dedić Stolac Salmir Kaplan Prozor Smajo Heljić

Kotor Varoš Ahmet Čirkić

Odžak – Vukosavlje Elvir Hadžiomerović Bratunac Salih Dubičić Zvornik Hazim Karić Vlasenica Jusuf Saračević Novo Goražde Enver Drljević

Nosioci lista za općinska vijeća

Kanton Sarajevo

Stari Grad Sarajevo Abdulah Skaka Centar Sarajevo Abid Jusić Novo Sarajevo Hazim Bahtanović Novi Grad Sarajevo Rusmir Baljić Ilidža Muhamed Omerović Vogošća Migdad Hasanović Ilijaš Mahir Dević Hadžići Adnan Proha Trnovo Arnes Durmo

Unsko-sanski kanton

Velika Kladuša Ejub Keserović Ključ Adnan Hamedović Bužim Rifet Šahinović Bosanska Krupa Mirsad Jusić Cazin Fuad Šabić Sanski Most Zinajda Pašagić-Hadžić Bosanski Petrovac Ahmet Hidić

Bosanska posavina

Odžak Enes Salkanović Orašje Tahir Redžepović

Tuzlanski kanton

Tuzla Sabahudin Imamović Banovići Nermin Delagić Čelić Mirza Šadić Doboj – Istok Ferid Konjić Gračanica Rahim Gadžić Gradačac Elvedin Hrnčić Kalesija Senad Šmigalović Kladanj Ramiz Hajdarević Lukavac Ermin Jusufović Sapna Fedahija Ahmetović Srebrenik Ibarhim Zukić Teočak Suvada Đuzdanović Živinice Denijal Tulumović

Zeničko-dobojski kanton

Zenica Spahija Kozlić Žepče Muhamed Jusufović Breza Fetah Bajrić Kakanj Džemal Bečirhodžić Visoko Kemal Mušinbegović Maglaj Mirsad Nalić Tešanj Senad Subašić Zavidovići Amira Hadžić Doboj Jug Hasan Škiljo Vareš Kenan Kamenjaš Olovo Asmir Numanović Usora Alija Tokmić

Bosanskopodrinjski kanton Goražde

Goražde Nedim Kunovac Foča – Ustikolina Arnela Čengić Pale – Prača Almin Ćutuk

Srednjobosanski kanton

Travnik Kadir Selman Bugojno Salih Gurbeta Gornji Vakuf Dževad Idrizović Donji Vakuf Azrudin Đulović Fojnica Nasir Selimović Jajce Mersudin Hadžić Vitez Hidajet Sivro Novi Travnik Selver Zukić Busovača Hilmija Šečić Kiseljak Asmer Japaur Kreševo Mirsad Beganović

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic Almir Mušinović Jablanica Mustafa Nezirić Čapljina Amir Šator Prozor Esad Dželilović

Kanton 10

Livno Sead Hadžijahić Glamoč Rašida Karahodžić Tomislavgrad Zijad Hadžić Kupres Fikret Ugarak

Bosanska krajina Prijedor

Prijedor Mesud Trnjanin Bosanski Novi Selim Ekić Bosanska Kostajnica Ismet Bosnić Prnjavor Selma Iriškić Bosanska Dubica Omer Veladžić Bosanska Gradiška Enver Alagić Srbac Kobaš Mujo Mujičić

Bosanska krajina Banja Luka

Banja Luka Adis Zdenac Kotor Varoš Abid Kaovačić Skender Vakuf Aida Mušanović Šipovo Resul Brkić Mrkonjić Grad Zineta Šehović Čelinac Amela Talić

Sjeverna Bosna

Doboj Sevlid Hurtić Teslić Esad Alagić Modriča Mirza Djedović Bosanski Šamac Sulejman Ceribaša Odžak – Vukosavlje Fadil Sejdić

Srednje podrinje

Zvornik Nedim Čivić Srebrenica Hamdija Fejzić Vlasenica Mujo Hadžiomerović Bratunac Fadila Muminović Bijeljina Jusuf Trbić Milići Zajim Mahmutović Osmaci Jasmin Bureković Ugljevik Nihad Redžić Koraj Lopare Ibrahim Mujić

Gornje podrinje

Višegrad Bilal Memišević Foča Izet Spahić Rogatica Uzeir Kurtić Novo Goražde Ibrahim Drljević Sokolac Šemso Bećar Rudo Ferid Kadrispahić

Brčko distrikt BiH Esed Kadrić