BiH
0

Počela sjednica Predstavničkog doma, skinute izmjene Zakona o naknadama

SRNA
(Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)
U Sarajevu je počela sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa čijeg je dnevnog reda, na prijedlog Komisije za finansije i budžet, skinuta tačka o razmatranju Prijedloga zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut (SBB BiH).

Članovi Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odgodili su jučer izjašnjavanje o predloženim dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i zatražili od Vijeća ministara da u roku od 15 dana dostavi mišljenje o ovom prijedlogu.

Od Vijeća ministara je zatraženo i da u roku od 15 dana dostavi informaciju o realizaciji zaključka sa šeste sjednice Predstavničkog doma, kojim se Vijeće ministara BiH zadužuje da pripremi i uputi u proceduru izmjene cjelokupnog zakonodavstva koje se odnosi na obaveze i prava imenovanih i izabranih lica u institucijama BiH, uključujući Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, Zakon o sukobu interesa, te podzakonske akte koji proizilaze iz njih (pravilnik o radu upravnih i nadzornih odbora, pravilnik o naknadama za rad u interresornim radnim grupama, komisijama, radnim tijelima, te pravilnike o nabavci i korištenju službenih vozila).

U toku je rasprava o utvrđivanju dnevnog reda, pri čemu se očekuje moguće uvrštavanje inicijative ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića za razrješenje predsjednika Nezavisnog odbora Žika Krunića, koja jutros na proširenom Kolegiju nije dobila saglasnost.

Predstavnički dom trebalo bi da danas razmatra i niz izvještaja komisija Kolegija o postizanju saglasnosti za nekoliko zakona, pri čemu članovi Kolegija ni za jedan od zakona, u međuvremenu, nisu postigli saglasnost.

Riječ je o Izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, predlagača poslanika Denisa Bećirović (SDP), te o Izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o usaglašavanju teksta Zakona o carinskoj politici u BiH.

Bit će razmotren i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika iz Kluba SBB-a BiH povodom rasprave o Izvještaju o radu regulatorne komisije za električnu energiju BiH u 2014. godini.

Prema tom zaključku, zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana da precizne odgovore po svim primjedbama direktora Sekretarijata Energetske zajednice Janeza Kopača, koje su izrečene na prezentaciji o temi "Stanje integracija BiH sa EU u oblasti energetike", održane u parlamentu BiH, a koje se odnose na nedostatak zakona o gasu, nedostatak energetske strategije i drugih preuzetih obaveza prema stavovima Energetske zajednice".

Iz Parlamenta BiH saopšteno je da će se na dnevnom redu 14. sjednice Predstavničkog doma naći i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu preporuke poslanika Jasmina Emrića (A-SDA), povodom rasprave o Izvještaju o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u 2014. godini.

Poslanici će razmatrati i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Regulatorne komisije za električnu energiju BiH u 2014. godini, Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića (HDZ) povodom rasprave o Izvještaju o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2014. godinu.

Predviđena je rasprava o Izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i Godišnjem izvještaju o pojavama diskriminacije u BiH za 2014. godinu.

Bit će riječi i o Izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici, čiji su predlagači poslanici Denis Bećirović, Mirsad Mešić (SDP) i Zaim Backović (BPS – Sefer Halilović).

Na dnevnom redu naći će se i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Inicijativi poslanika Denisa Bećirovića, podnesene na 11. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja.

Bećirović je podnio inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u 2015. godini pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o dijaspori BiH.

Predstavnički dom trebalo bi da razmatra i Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2014. godinu, kao i Informaciju Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH o bezbjednosti zbrinjavanja istrošenog goriva i bezbjednosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

U planu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj dva na Ugovor o finansiranju sklopljenom između Evropske investicione banke, BiH i FBiH 15. jula 2008. godine u Sarajevu i 18. avgusta 2008. godine u Luksemburgu i naknadni amandman na Ugovor o finansiranju za projekat – Vodovod i kanalizacija u FBiH, te davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o garanciji koji se odnosi na Ugovor o zajmu za Projekat centralno grijanje Prijedor između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj.