|

Petrović: Građani KS-a piju i konzumiraju čistu, higijenski ispravnu vodu

Petrović: Građani KS-a piju i konzumiraju čistu, higijenski ispravnu vodu
0
F
FENA
25.12.2006. u 15:51
0
komentara
0

dijeljenja
Petrović: Građani KS-a piju i konzumiraju čistu, higijenski ispravnu vodu
Građani Kantona Sarajevu piju i konzumiraju iz glavnog centralnog vodovoda, čiji nadzor i distribuciju osigurava KJKP "Vodovod i kanalizacija", apsolutno čistu, higijenski ispravnu vodu.
Voda je u momentu crpljenja vode u potpunosti higijensko-sanitarno ispravna i dodatno se tretira hlorom samo radi onemogućavanja mogućih sekundarnih utjecaja kroz vodovode, u samoj distribuciji.

Danas je to izjavio ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović na pres-konferenciji u Sarajevu. Prema njegovim riječima, stanje i količina tih materija koje se dodaju vodi su minimalni prag hlorizacije.

Petrović je ustvrdio da nema nikakve bojazni da građani Kantona Sarajevo konzumiraju vodu i da se sistem distribucije pitke vode ne nastavi i dalje.

On je ukazao i na moguće negativne utjecaje neadekvatno uređene kanalizacione mreže na teritoriji Kantona Sarajevo.

„Ta neadekvatna uređenost kanalizacionog sistema ima više uzroka. Jedan je da je usljed neadekvatnog pravljenja, i prije rata, glavnog kolektora usljed ratnih djejstava došlo do oštećenja tih kolektora. Došlo je također do administrativne podjele ranijeg grada Sarajevo na Istočno Sarajevo i Kanton Sarajevo, gdje objektivno imamo usložnjavanje situacije u smislu bespravne gradnje na tom lokalitetu i problematike deponije Krupac“, kazao je Petorvić.

Također je, dodao je on, u okviru Kantona Sarajevo problematika divljih deponija i bespravne gradnje na teritoriji vodozaštitne zone, te aktivnost vazano za izmještanje Roma s lokaliteta vodozaštitne zone.

„Treći ili četvrti segment samog kanalizacionog sistema jeste i odvodnja kompletne kanalizacije s teritorije Kantona Sarajevo, prije svega urbanih sredina koja je prije rata, do '84. godine, bila usmjerena ka prečistaču otpadnih voda Butile. Zbog devastacije samog postrojenja on je van upotrebe od rata do danas“, kazao je Petrović. Jedan od velikih problema su i naselja koja su napravljena bez plana, mimo planske dokumentacije, a između ostalih je to i područje Rakovice koje predstavlja jedan od velikih problema i za vodosnabdijevanje i za odvodnju.

„Što se tiče samog kvalteta pitke vode, na bazi analiza koje je izvršio „Vodovod i kanalizacija“ i analaza koje je izvršio Zavod za javno zdravstvo i statističkih podataka vrste oboljenja koje mogu imati negativne utjecaje na zdravlje stanovništva, prije svega crijevna oboljenja, ni u jednom segmentu u zadnjih pet godina ne postoji bilo kakva indikacija da postoje crijevna oboljenja koja se mogu tretirati uzrokom nekvalitetne pitke vode“, kazao je Petrović.

Istaknuo je kako se mora učiniti sve da se stanje oko zaštite, prije svega vodozaštitne zone, i stanje infrastruktire kanalizacionog sistema poboljša. Moraju se rješavati i problemi koji su proizašli zbog neplanske gradnje i zbog oštećenja na kanalizacionoj mreži.

„Ako bi se nastavio neadekvatan tretman, prije svega, odvodnje na teritoriji Kantona Sarajevo sigurno da bi u dogledno vrijeme došlo u pitanje i ugroženost vodozaštitne zone, odnosno sistema vodosnabdijevanja. Sada on nije ugrožen, ali ako ne budemo adekvatno radili taj segment može biti ugrožen“, kazao je Petrović.

Rukovodilac Službe sanitarna zaštita i kontrola kvaliteta vode u KJKP „Vododov i kanalizacija“ Munib Kučuk je prezentirao informaciju o kontroli kvaliteta vode i sanitarne zaštite vodovodnog sistema za novembar u kojem se navodi da svi rezultati analiza kvaliteta vode zadovoljavaju norme kvaliteta vode za piće.

On je kazao da se obavi oko 7.500 do 8.000 analiza vode u toku godine, a da se dnevno uzimaju uzorci s 35 kontrolnih tačaka i to u dva intervala.

„Pored ovoga, imamo ugrađene protočne monitoringe kvaliteta vode, što je vrlo važno, prevashodno na sistemu „Vrelo Bosne“ Rimski most i u zoni voda područja Bačevo“, kazao je Kočo. Pored toga, dodao je on, imamo praćenje u proticaju, praćenje bitnih parametara kvaliteta vode.

Koordinator za infrastrukturu u Općini Ilidža Nazim Mahmutović je ukazao na ugroženost vodnih resursa Ilidže.

Prema njegovim riječima, u Prostornom planu KS-a nije ukazano na to da Rakovica nema vodu i da do 2023. godine nije ni planirano da Rakovica ima vodu, a u prostornom planu nije adekvatno tretirana ni problematika kanalizacione mreže.

„Kanalizaciona mreža u KS-u nije uopće riješena i mogu konstatovati da s 11 općina kanalizacija slobodno ide prema vodotocima Ilidže. Sve rijeke i vodotoci općine Ilidža, ima ih osam, su zagađeni direktno s 11 općina i njihovim kanalizacijama. One prolaze pored i preko 800 hektara vodozaštitne zone i idu dalje prema Bosni i dalje slivu rijeke Save“, tvrdi Mahmutović.

Prema njegovim riječima, prečistač koji je upitan bio i prije rata, ako se osposobi, može pokriti svega 30 posto teritorije Kantona. On također tvrdi da na području općine Ilidža ima neizgrađenih 200 kilometara kanalizacije, te da u Kantonu Sarajevu nije uopće riješen kanalizacioni sistem.

„Na današnji dan imamo Sarajevo bez i jednog prečistača, imamo sve moguće kanalizacije u našim vodotocima i ako to stanje nije zabrinjavajuće da ugrozi vodozahvat Sarajeva, onda ne znam šta govorim. Sve vrijeme govorim o nepostojećem kanalizacionom sisitemu, a ne da se mene pita je li voda za piće ispravna ili nije. Nisam kompetentan da o tome govorim, ali imam pravo da kažem zbog takvog stanja da ne pijem tu vodu“, kazao je Mahmutović.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Trenutno nema komentara na ovaj članak.