Osigurana nabavka
0

Pacijenti oboljeli od spinalne mišićne atrofije neće ostati bez lijekova

A. Ku.
Foto: Vlada FBiH
Foto: Vlada FBiH
Federalno ministarstvo zdravstva poduzelo je sve potrebne aktivnosti koje će osigurati da pacijenti oboljeli od spinalne mišićne atrofije ne ostanu bez terapije.

Naime, Vlada Federacije BiH je na prijedlog federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca usvojila Informaciju koja se odnosi na rješavanje pitanja liječenja pacijenata oboljelih od spinalne mišićne atrofije.

U skladu s usvojenom Informacijom, Federalno ministarstvo zdravstva će pripremiti Odluku o uvrštavanju dva lijeka za terapiju oboljelih od spinalne mišićne atrofije na Listu lijekova fonda solidarnosti FBiH.

Ovu odluku usvaja Vlada Federacije BiH, a što se očekuje sljedeće sedmice.

Time su se stvorili uvjeti za nabavu lijekova koji će biti osigurani na teret sredstava fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Naime, Federalno ministarstvo zdravstva je u augustu 2020. godine, prepoznajući potrebe oboljelih od spinalne mišićne atrofije i neophodnost što ranijeg liječenja, omogućilo dostupnost lijeka EVRYSDI risdiplam za pacijente u FBiH kroz Sporazum potpisan s farmaceutskom kompanijom ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd., a koji ističe krajem marta 2024. godine.

U međuvremenu, kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH registrovan je navedeni lijek te je na taj način lijek komercijalno dostupan u 2024. godini.

Drugi registrovani lijek od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstava BiH je lijek INN nusinersen (SPINRAZA), koji je također indiciran za liječenje spinalne mišićne atrofije.

Rimac je naglasio da je lijekove za spinalnu mišićnu atrofiju potrebno uvrstiti u Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti sukladno zakonskim propisima, kako bi se novac za tu namjenu mogao planirati i osigurati te da bi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH uopće mogao provesti daljnji postupak nabave lijeka.