Unapređenje sistema
10

Otvoreno Reciklažno dvorište u općini Novo Sarajevo za besplatno odlaganje otpada

FENA
Kako bi unaprijedili sistem selektivnog odlaganja otpada i njegovu reciklažu KJKP "Rad“ u saradnji sa operaterima sistema Ekopak i Zeos eko-sistem, otvara reciklažno dvorište u općini Novo Sarajevo.

Tu će građani moći besplatno odlagati ambalažni otpad: staklo, plastiku, papir, drvo, zatim elektronski otpad: bijelu tehniku, računare, sijalice, te kabasti i građevinski otpad kao i automobilske gume.

"Unutar reciklažnog dvorišta bit će postavljena i kućica „RE-USE – Ponovna upotreba“ gdje će građani moći donijeti stvari koje ne žele baciti, već ostaviti drugima za ponovnu upotrebu", kazao je Feni glasnogovornik KJKP "Rad" Mirza Ramić.

Na ovaj način će, dodao je,  količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji Smiljevići biti znatno reducirana, a operateri sistema Ekopak i Zeos eko-sistem će se pobrinuti da prikupljeni ambalažni, te elektronski otpad bude predat na reciklažu i iskorištenje.

Dvorište se nalazi na adresi Paromlinska 64, a radno vrijeme je od 08:00-20:00 od ponedjeljka do nedjelje.