Općinski sudovi za dvije godine isplatili 1,8 miliona KM obeštećenja zbog dugotrajnih predmeta

Klix.ba
29.10.2018. u 13:33
23
15
Općinski sudovi za dvije godine isplatili 1,8 miliona KM obeštećenja zbog dugotrajnih predmeta
23
Općinski sudovi za dvije godine isplatili 1,8 miliona KM obeštećenja zbog dugotrajnih predmeta Foto: N. G./Klix.ba
Ured za reviziju institucija u FBiH proveo je reviziju učinka o temi "Efikasnost rada općinskih sudova" napominjući da je u 18 općinskih sudova gotovo jedna trećina neriješenih predmeta stara od dvije do pet godina, iako su optimalni rokovi za rješavanje predmeta općinskih sudova skoro u pravilu kraći od jedne godine.
"Rezultati analize pokazali su da je 18 općinskih sudova, od ukupno 31, bilo manje efikasno u pogledu broja riješenih predmeta u odnosu na raspoložive ljudske resurse. Analiza je pokazala da su nedovoljno efikasni sudovi, s obzirom na resurse kojima su raspolagali, imali kapacitet da na godišnjem nivou riješe cca. 126 hiljada dodatnih predmeta", stoji u izvještaju revizije učinka efikasnosti rada općinskih sudova.

Revizijom obuhvaćen period od 2014. do 2016. godineRevizija je izvršena s namjerom da ispita da li postoje razlike u efikasnosti općinskih sudova u pogledu broja riješenih predmeta te da li sudovi predmete rješavaju u utvrđenim rokovima. Revizijom je obuhvaćen period od 2014. do 2016. godine.

"Rezultati revizije ukazuju na to da se trajanje rješavanja predmeta u općinskim sudovima znatno razlikuje. U nekim sudovima prosječno trajanje rješavanja predmeta bilo je četiri puta duže u odnosu na prosječno trajanje rješavanja predmeta u drugim sudovima. Revizija je konstatovala da je u svim sudovima iz uzorka, u posmatranom periodu, došlo do prekoračenja rokova, prevashodno optimalnih, a samim tim i zakonom propisanih. U prosjeku se dvije trećine predmeta u općinskim sudovima rješavalo uz prekoračenje rokova", stoji u izvještaju.

Navode da u posmatranim godinama revizije u općinskim sudovima nije osigurano značajnije unapređenje starosne strukture neriješenih predmeta.

"Planovi rješavanja predmeta, kao najznačajnija mjera pomoću koje općinski sudovi nastoje osigurati poboljšanje starosne strukture predmeta, dali su ograničene rezultate. Naime, iako se planovi rješavanja neriješenih predmeta izrađuju već duži niz godina, u općinskim sudovima postoje predmeti koji nisu riješeni u roku od 15 godina i duže od njihovog pokretanja. Također, u općinskim sudovima gotovo jedna trećina neriješenih predmeta stara je od dvije do pet godina, što je značajno ako se uzme u obzir da su optimalni rokovi za rješavanje predmeta iz nadležnosti općinskih sudova skoro u pravilu kraći od jedne godine", navodi se u izvještaju.

1,8 miliona KM za obeštećenja stranakaNapominju da se dugotrajno rješavanje predmeta u posljednje vrijeme sve češće karakterizira kao povreda prava na suđenje u razumnom roku, pri čemu se obeštećenje stranaka čije je pravo povrijeđeno vrši iz budžetskih sredstava, tj. sredstava poreskih obveznika.

"U periodu od 2014. do 2018. godine, odlukama nadležnog suda, utvrđena je obaveza obeštećenja stranaka zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u iznosu preko 1,8 miliona KM na teret kantonalnih budžeta. Posebno zabrinjava činjenica da broj utvrđenih povreda prava na suđenje u razumnom roku, kao i iznosi obeštećenja stranaka, bilježe stalni trend rasta. Na osnovu rezultata provedene revizije zaključeno je da nijedan općinski sud iz uzorka nije bio efikasan u rješavanju predmeta posmatrajući sve aspekte efikasnosti koji su bili predmet ispitivanja ove revizije, zbog čega Ured za reviziju cijeni da postoje mogućnosti za unapređenje efikasnosti općinskih sudova u rješavanju predmeta. Unapređenjem efikasnosti ostvarit će se povećanje broja riješenih predmeta s postojećim ljudskim resursima i rješavanje predmeta u utvrđenim rokovima", ističu revizori.

Navode da su u skladu s utvrđenim nalazima i zaključcima revizije date preporuke, čija primjena može doprinijeti unapređenju rješavanja predmeta u općinskim sudovima.

"Iako su preporuke date općinskim sudovima u FBiH, Ured za reviziju cijeni da predmetne preporuke mogu koristiti i drugim sudovima u FBiH, kao i ostalim institucijama relevantnim za efikasnost rada sudova", stoji u izvještaju revizije učinka efikasnosti rada općinskih sudova.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (15)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: