BiH
2

Općina Novi Grad finansira obnovu sanitarnih prostorija u dvije osnovne škole

Klix.ba
Općina Novi Grad Sarajevo i ove godine realizira projekat obnove sanitarnih prostorija u dvije osnovne škole. U toku je sanacija i adaptacija muškog toaleta u Osnovnoj školi "Avdo Smailović" u Buča Potoku, koji je bio u jako lošem stanju, nakon čega će se sanirati i ženski toalet.

Također, planirano je i renoviranje ženskog i muškog toaleta u školi "Mehmedalija Mak Dizdar" na Otoci.

Radovi se izvode vikendom i drugim neradnim danima kako se ne bi ometalo redovno odvijanje nastave. U sklopu radova Izvršit će se kompletna zamjena vodovodnih i kanalizacionih instalacija, zamjena zidne i podne keramičke obloge, sa izradom odgovarajućih hidroizolacionih slojeva, kao i zamjena sanitarne opreme, galanterije i vodovodnih armatura, te zamjena stolarije.

Obzirom da je problem starih, dotrajalih instalacija i opreme u sanitarnim prostorijama škola prisutan već duži period, koji se zbog nedovoljnih finansijskih sredstava parcijalno rješava, Općina Novi Grad iz budžeta izdvaja finansijska sredstva kako bi se poboljšali uslovi rada u novogradskim školama.

Prema riječima direktora škole "Avdo Smailović" Hasima Baždara, ovaj školski objekat zahtjeva konstantna izdvajanja za održave i sanaciju, obzirom da je objekat montažnog karaktera, te da je neposredno nakon rata zbog manjka prostora i velikog broja učenika, urađeno proširenje školskog objekta.

"Zahvaljujući Općini Novi Grad Sarajevo škola je utopljena. Općina je finansirala zamjenu dotrajale stolarije i postavljanje novih prozora i termo fasade. Moram naglasiti da ova lokalna zajednica svake godine izdvoji određena finansijska sredstva za našu školu koja se namjenski iskoriste", kazao je Baždar.

Dodao je da su u školi u najlošijem stanju učenički toaleti, ali da će zahvaljujući razumjevanju menadžmenta Općine dva toaleta biti sanirana vrlo brzo. Škola "Avdo Samilović" druga je po broju učenika na području općine Novi Grad, a pohađa je oko hiljadu đaka. Obnovom sanitarnih prostorija, poboljšat će se sanitarno higijenski uslovi rada u ovom školskom objektu.