Dugogodišnje pitanje
18

Olakšica za hitne situacije: Koliko je BiH daleko od uvođenja jedinstvenog evropskog broja

S. Š.
Ilustracija: Shutterstock
Ilustracija: Shutterstock
Priča o uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 datira još od 2017. godine, a ponovo je stavlja u fokus nakon što Bosna i Hercegovina korača za članstvu u Evropskoj uniji. Stoga smo provjerili da li se napravio neki pomak po ovom pitanju.
Riječ je o broju koji se uvodi kao jedinstveni evropski broj za hitne pozive, a koristi se u svim članicama Evropske unije, kao i gotovo svim državama kandidatima za članstvo u EU.

Uvođenjem jedinstvenog broja za hitne situacije 112 u BiH bi značilo da ljudi koji borave u posjeti BiH bilo poslom ili turistički odmah znaju koji broj da kontaktiraju u slučaju nužde.

Za zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, koja privlači sve veći broj posjetilaca, korištenje broja 112 bi predstavljalo prednost. Također, korištenjem broja 112 bi se objedinili svi postojeći brojeve za hitne slučajeve, čime se olakšava i ubrzava prijenos informacija, hitnim službama omogućuje brže i efikasnije reagovanje te istovremeno omogućuje bolja koordinacija hitnih službi i veća transparentnost njihovog djelovanja.

Inače ovo pitanje se dugo politizira, a najviše zbog protivljenja vlasti iz RS-a, koji ovo pitanje posmatraju kao prijenos nadležnosti.

Brojne pogodnosti

Ali, dok se ovo pitanje ponovo ne nađe na stolu pred donosiocima odluka, kontaktirali smo Delegaciju Evropske unije u BiH odakle su nam kazali nešto više o vrijednosti i svim prednostima uvođenjem ovog broja.

Kako se navodi u odgovoru Delegacije EU u BiH za Klix.ba, uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112, kao besplatnog broja za ljude u nevolji koji je uvijek dostupan 24 sata u danu, sedam dana u sedmici, nosi sa sobom brojne koristi.

"Na svom putu ka EU, Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoje zakonodavstvo o broju za hitne slučajeve sa onim u Evropskoj uniji i uvesti broj 112. Operativni-komunikacijski centar Bosne i Hercegovine - 112 je uspostavljen na državnom nivou i djeluje kao operativno-komunikacijska i informacijska veza u svrhu komunikacije, koordinacije i informisanja institucija u zemlji, međunarodnih partnerskih organizacija i susjednih i drugih država po pitanju zaštite i spašavanja. Međutim, ovaj Centar nema funkciju pozivnog centra broja 112 za hitne slučajeve", pojašnjavaju iz delegacije.

Naglašavaju da proces uvođenja broja 112 za hitne slučajeve u BiH mora krenuti naprijed. Također, ističu da je EU već finansirala studiju izvodljivosti te je stoga kreiran i jedan dokument.

"Kako bi podržala BiH u ovoj aktivnosti, EU je već finansirala studiju izvodljivosti. Angažovani stručnjaci su analizirali primjenjive zakone i postojeće stanje, kao i specifične potrebe te kreirali sveobuhvatan dokument u kojem predlažu rješenja za uvođenje efektivnog i efikasnog modela za broj 112 za hitne slučajeve u BiH. Njihovi rezultati i nalazi su bili predstavljeni na sastanku održanom u oktobru 2023. godine na kojem su najviši zvaničnici sa državnog i entitetskog nivoa iskazali konsenzus da BiH treba ubrzati proces uvođenja broja 112", naglašavaju iz Delegacije EU u BiH.

Međutim, da bi se pristupilo uvođenjem ovog broja, kažu da vlasti moraju provesti neka usaglašavanja i određene promjene.

"Relevantne vlasti u BiH trebaju sada službeno usvojiti studiju izvodljivosti na svim nivoima, složiti se oko modela za broj 112, usvojiti novi ili izmijeniti postojeći zakon o tele- ili elektronskim komunikacijama u Bosni i Hercegovini, kao i neophodne podzakonske akte koji će biti usklađeni na svim nivoima vlasti. Treba se imenovati i radna grupa koja će napraviti akcioni plan za implementaciju preporuka iz studije izvodljivosti o uvođenju broja 112, a Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba usvojiti taj akcioni plan. Kada se jednom završe navedeni koraci, BiH potencijalno može dobiti dodatna sredstva EU za uvođenje broja 112", poručili su.

Dok je trenutno u fokusu rada državne vlasti bilo uvođenje zakona koji su označeni kao prioritetni na evropskom putu Bosne i Hercegovine, što je urodilo time da je preporučeno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora EU i BiH, sada bi se trebala obratiti pažnja i na ovo pitanje. Najviše iz razloga što je ovo tema o kojoj se dugo govori, a koja bi zasigurno stvorile bolju atmosferu jer bi predstavljala oslonac za sve koji dolaze u BiH, ali naravno i za one u njoj žive jer bi postojao jedan jedinstveni broj kojem bi se mogli obratiti u svakoj situaciji.