{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana sjednica Vijeća ministara BiH

F
12.2.2009. u 16:41
0
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
Vijeća ministara BiH danas je u Sarajevu utvrdilo, većinom glasova, Prijedlog amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine, koji je predložio predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić. Prijedlog amandmana bit će dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.
Prema predloženom amandmanu, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom BiH i spada pod nadležnost institucija BiH onako kako te nadležnosti proizilaze iz ovog ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini entiteta, je jedinica lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i propisima i s ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko Distrikta BiH i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština BiH.

Ustavni sud BiH nadležan je da odlučuje o bilo kojem sporu u vezi s zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta BiH koji se može javiti između jednog ili više entiteta i Brčko Distrikta BiH ili između BiH i Brčko Distrikta BiH po ovom ustavu i odlukama Arbitražnog tribunala.

Svaki takav spor također može pokrenuti većina poslanika Skupštine Brčko Distrikta BiH koja uključuje najmanje jednu petinu izabranih poslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda.

Usvajanjem ovog amandmana Brčko Distrikt BiH inkorporira se u Ustav Bosne i Hercegovine i na taj način omogućava se zaštita Ustavnog suda BiH. Nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji ovaj amandman ispunit će se jedan od pet ciljeva Vijeća za implementaciju mira koji je pred Bosnu i Hercegovinu postavljen za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je, većinom glasova, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Donošenje ovog zakona bit će uspostavljen funkcionalni mehanizam za provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na svojoj 71. sjednici održanoj krajem decembra prošle godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola.

Predlagač, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika Instrumenta pristupanja predložen je ministar Safet Halilović. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u cilju implementiranja ove konvencije, uspostavit će Vijeće za osobe s invaliditetom. Generalna skupština UN-a usvojila je ovu konvenciju s Opcionalnim protokolom 13. decembra 2006. godine u cilju uspostavljanja međunarodnih standarda u vezi s pravima i slobodama osoba s invaliditetom i stvaranja efektivnijeg mehanizma za nadgledanje njihovih prava.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o dodatku na plaću u visini od 25 posto na osnovu posebnih uslova radnog mjesta za sve službenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine i za zaposlene koji obavljaju poslove sudske policije Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o utvrđivanju dodatka na plaću po osnovu posebnih uslova radnog mjesta za zaposlene u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, koju je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Odlukom je utvrđen dodak na plaću po osnovu posebnih uslova rada mjesta u visini od 50 posto na osnovnu plaću za efektivno vrijeme provedeno u obavljanju dužnosti za zaposlene koji obavljaju inspektorske, deminerske i poslove deminerskog izviđanja.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unosa bolesti "plavog jezika", koju je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Odlukom se zabranjuje uvoz i provoz određenih pošiljki u BiH radi sprečavanja unošenja bolesti "plavog jezika" iz 16 država: Albanije, Alžira, Brazila, Dominikanske Republike, Izraela, JAR-a, Kine, Makedonije, Maroka, Meksika, Nambije, Paname, Paragvaja, Perua, Tunisa i Turske. Istovremeno se zabrana odnosi i na određene regije tačno definiranih država Evropske unije i Švicarske.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o hapšenju Vjekoslava Vukovića i preduzetim aktivnostima nakon tog događaja.

Informacijom se hronološki obrađuju događanja u vezi s hapšenjem pomoćnika ministra sigurnosti Vjekoslava Vukovića u Rijeci, uključujući i preduzete aktivnosti Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde. Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovu informaciju Parlamentarnoj skupštini BiH. Prethodno će Ministarstvo sigurnosti dopuniti Informaciju podacima o puštanju Vjekoslava Vukovića iz pritvora i određivanju kaucije, o čemu su ministri usmeno informirani na sjednici.

Vijeće ministara BiH, većinom glasova, odbacilo je Informaciju o zahtjevu za dostavljanje podataka zaposlenih u Ministarstvu sigurnosti BiH o njihovom posjedovanju dvojnog ili višestrukog državljanstva.

Ministri su, većinom glasova, zaključili da od Agencije za zaštiti ličnih podataka zatraže mišljenje o zakonitosti traženja ovih podataka. Vijeće ministara BiH, većinom glasova, zaključilo je da ministar sigurnosti stavi van snage svoj zahtjev upućen državnim službenicima i zaposlenicima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je, većinom glasova, Dokument za diskusiju na plenarnom sastanku Praćenja procesa reformi (RPM), koji će biti održan u Briselu 19. februara 2009. godine, koji je predložila Direkcija za evropske integracije.

Na isti način usvojen je i predloženi sastav delegacije BiH koja će sudjelovati na plenarnom sastanku RPM-a.

Dokument za diskusiju izrađen je od priloga koje su nadležne državne i entitetske institucije te Vlada Brčko Distrikta dostavile Direkciji za evropske integracije (DEI), a usaglašen je na pripremnom sastanku koji je s predstavnicima svih nadležnih institucija održan 4. februara u Sarajevu.

Delegaciju BiH koja broji 40 članova na plenarnom sastanku RPM-a predvodit će Vojin Mijatović, predstavnik Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. U njenom sastavu bit će predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija i Vlade Brčko Distrikta BiH. Plenarni sastanak RPM-a bit će posvećen regionalnoj saradnji i pomirenju, ustavnoj i reformi državne uprave, pripremama za organizaciju popisa stanovništva u BiH, ljudskim pravima i zaštiti manjina te ekonomskim i socijalnim pravima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je, većinom glasova, Izvještaj i preporuke Direkcije za evropske integracije s prvog sektorskog sastanka Praćenja procesa reformi (RPM), koji je održan u Sarajevu 22. i 23. januara.

Nadležna ministarstva i drugi organi uprave zaduženi su da razmotre dokument Izvještaj i preporuke s prvog sektorskog sastanka Praćenja procesa reformi s ciljem kvalitetnije pripreme za naredni sastanak RPM-a. Zadužena su nadležna ministarstva i drugi organi uprave da Evropskoj komisiji, putem Direkcije za evropske integracije, dostave dodatne materijale iz svoje nadležnosti, naznačene u Izvještaju i preporukama s prvog sektorskog sastanka praćenja procesa reformi, najkasnije do 16. februara.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da Evropskoj komisiji do 20. februara dostavi dodatne materijale. Učesnici prvog sektorskog sastanka RPM-a razmatrali su aktivnosti u vezi s ostvarenim napretkom Bosne i Hercegovine u oblastima transporta, energije, okoliša i regionalnog razvoja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji izvještaj o napretku - praćenje implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za 2008. godinu, koji je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Ukupno implementiranje Akcionog plana1 Strategije reforme javne uprave u BiH do kraja 2008. godine iznosi 32,62 posto. Ostvareni napredak u implementiranju mjera iz Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave po reformskim oblastima u odnosu na Godišnji izvještaj za 2007. godine je 14,19 posto. Najznačajniji napredak u prošloj godini u odnosu na 2007. godinu zabilježen je u reformskoj oblasti "Upravljanje ljudskim potencijalima" i iznosi 16,47 posto, dok je najmanji pomak načinjen u oblasti "Institucionalnih komunikacija" i iznosi 12,19 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, dalo je saglasnost na Prijedlog pravilnika o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka, kako bi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka mogla donijeti ovaj pravilnik.

Donošenjem ovog pravilnika, BiH će ispuniti jedan od uslova iz Mape puta za viznu liberalizaciju. Pravilnikom će biti utvrđen način i postupak pristupa razmjene podataka te definirana tehnička i operativna pravila pristupa podacima u skladu sa Zakonom o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka.

Vijeće ministara BiH donijelo je više pravilnika, koje je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH radi poboljšanja kvaliteta kontrole hrane u BiH, čime se želi unaprijediti zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovine i ova oblast približiti regulativi Evropske unije.

Tako je Vijeće ministara BiH donijelo: Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani; Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinima u hrani; Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani; Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani; Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda; Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima; Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani; Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene ispitne laboratorije koje provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija i Pravilnik o soli za ljudsku prehranu, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: