{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana sjednica Vijeća ministara BiH

F
24.1.2008. u 14:46
0
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
0
Održana sjednica Vijeća ministara BiH
Vijeće ministara BiH je danas u Sarajevu utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropske unije o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EU Bosni i Hercegovini u okviru implementacije pomoći putem instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
Predlagač, Direkcija za evropske integracije, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.

Cilj IPA-e je pomoć naporima BiH u procesu evropskih integracija u narednih sedam godina radi efikasnog i blagovremenog provođenja institucionalnih, političkih i ekonomskih reformi. Pored toga, korištenjem ovog instrumenta pomoći nadležne institucije osposobit će se za korištenje evropskih kohezionih fondova kroz realizaciju određenih projekata uz istovremeno realiziranje aktivnosti na preuzimanju evropskog pravnog naslijeđa i usklađivanju domaćeg zakonodavstva s relevantnim propisima EU.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Osnovnog ugovora između BiH i Srpske pravoslavne crkve. Ministarstvo vanjskih poslova uputit će Prijedlog odluke Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Donesena je Odluka o načinu predlaganja predstavnika iz BiH u komitete, odbore i druga međunarodna tijela za ljudska prava, koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Prema Odluci, lista kandidata-predstavnika iz BiH utvrđivat će se na osnovu javnog poziva koji sadrži uvjete i kriterije koje propisuju nadležni komiteti, odbori i druga međunarodna tijela za ljudska prava, odnosno koji su sadržani u propisima pojedinih međunarodnih konvencija.

Pored tih kriterija kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete: državljani BiH, posjedovanje određenenog stepen stručne spreme i priznatih kompetencija iz oblasti ljudskih prava i da se na njih ne odnosi član IX tačke 1. Ustava BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH javne pozive za izbor kandidata realizirat će putem elektronskih i printanih medija. Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da u roku od 30 dana u saradnji s nadležnim ministarstvima pripremi i Vijeću ministara BiH na razmatranje dostavi prijedlog odluke o načinu predlaganja predstavnika iz BiH u komitete, odbore i druga međunarodna tijela.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva civilnih poslova o Sedmom okvirnom programu EU za istraživanje i razvoj, čime je potvrđen interes BiH za učešće u Sedmom okvirnom programu EU. Ovlašten je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović da uputi dopis Delegaciji Evropske komisije u BiH u kome će zatražiti mogućnost da se iz sredstava IPA fondova pokriju troškovi učešća BiH u Sedmom okvirnom programu Evropske unije, koji se realizira od 2007. do 2013. godine.

Troškovi BiH za učešće u ovom veoma važnom programu EU za istraživanje i razvoj trebali bi u 2008. iznositi 794.000 eura. Učešćem u ovom programu omogućava se institucijama iz BiH da kandidiraju projekte iz naučnoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju 10. plenarnog i sektorskog sastanka RPM-a. Sastanak će biti održan 19. i 20. februara u Sarajevu.

Zadužene su institucije da prema rasporedu preduzmu neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti ili u saradnji s drugim institucijama, da bi pripremile odgovore na dostavljena pitanja i da ih dostave Direkciji za evropske integracije. Zadužene su institucije da imenuju predstavnike koji će učestvovati u radu na predstojećem sastanku RPM-a i o tome obavijeste Direkciju za evropske integracije do 31. januara.

Direkcija je zadužena da preduzme aktivnosti na izradi dokumenta za diskusiju za 10. sastanak RPM-a te da blagovremeno obavijesti institucije o svim pojedinostima u vezi s održavanjem sastanka.

Vijeće ministara BiH upoznalo se o dodatnoj informaciji Obavještajno -sigurnosne agencije BiH o Okvirnom sporazumu za prijenos imovinskih prava ranijih obavještajno-sigurnosnih službi i aktivnostima na usvajanju i potpisivanju ovog sporazuma. Zadužena je Obavještajno-sigurnosna agencija BiH da pripremi i Vijeću ministara dostavi prijedlog odluke o formiranju radne grupe koja će biti zadužena za usaglašavanje teksta Okvirnog sporazuma za prijenos imovinskih prava ranijih obavještajno-sigurnosnih službi. U radnoj grupi potrebno je da budu predstavnici institucija BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Također, Vijeće ministara BiH razmotrilo je analizu Agencije za javne nabavke o dosadašnjoj primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. Zaključeno je da se Parlamentarnoj skupštini BiH uputi urgencija da bi se ubrzao postupak donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Zadužena je Agencija za javne nabavke da pripremi Plan i program obuke u oblasti javnih nabavki i dinamiku realizacije obuke u 2008., koju će provesti akreditirani predavači u saradnji s Agencijom za javne nabavke. Agencija za javne nabavke zadužena je za pripremu prijedloga odluke o zajedničkim javnim nabavkama za institucije BiH. Također je zadužena za izradu smjernica za provođenje postupaka javnih nabavki koje će biti pomoćno sredstvo ugovornim organima u postupcima javnih nabavki.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH u 2007. godini, Saopćenje Komisije za Evropsko vijeće i Parlament-Strategija proširenja i ključni izazovi 2007.-2008. godina i Prijedlog Evropskog partnerstva s BiH, koje je pripremila Direkcija za evropske integracije.

Zadužena su ministarstva i drugi organi uprave da razmotre ove materijale i da u svoje planove rada za 2008. godinu unesu aktivnosti kojima će prevazići nedostatke navedene u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH u 2007. godini i Saopćenju Komisije za Evropsko vijeće i Parlament-Strategija proširenja i ključni izazovi 2007.-2008. godine.

Također su zaduženi da najkasnije do 1. februara Direkciji za evropske integracije dostave eventualne zahtjeve za pojašnjenje prioriteta navedenih u Prijedlogu Evropskog partnerstva s BiH, da bi se nejasnoće razriješile u redovnoj komunikaciji s Evropskom komisijom.

Direkcija za evropske integracije je zadužena da najkasnije do 15. februara Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog metodologije za izradu Programa realizacije prioriteta navedenih u Prijedlogu Evropskog partnerstva s BiH za 2007.godinu, saopćeno je nakon sjednice iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Ima li Hrvatska pravo graditi Pelješki most?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: