{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana peta konferencija ministara pravde BiH

F
22.12.2010. u 17:14
0
0
Održana peta konferencija ministara pravde BiH
0
Održana peta konferencija ministara pravde BiH
Peta konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH održana je danas u Sarajevu.
Konferenciji, čiji je cilj koordinirano praćenje provedbe ključnih reformskih procesa u sektoru pravde u BiH, prisustvovalo je 13 predstavnika ministarstava pravde s državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa i predsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Na konferenciji su razmotreni i usvojeni izvještaji o provedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH u 2010., date preporuke za prevladavanje uočenih problema i rizika u provedbi planiranih reformskih mjera, usvojen Drugi revidirani Akcioni plan, revidirani Finansijski plan za provedbu Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Popis prioriteta za donatorsko finansiranje u 2011. godini.

Kako je saopćeno iz Ministarstva pravde BiH, provedena je većina aktivnosti vezanih za budžete sudova i tužilaštava, kao preduvjeta razvoja nezavisnog pravosuđa.

Usaglašeno je stajalište o pitanju mogućnosti usklađivanja procedure izbora sudaca Ustavnog suda BiH s postojećim procedurama izbora sudaca ustavnih sudova entiteta.

Također, završen je značajan broj aktivnosti usmjerenih na smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima u BiH.

Vršeno je materijalno-tehničko opremanje sudova i tužilaštava i njihova informatizacija, a izrađeni su i planovi i provedene obuke u pravosudnim institucijama u BiH.

Usvojene su i izmjene sistematiziranog broja sudaca i izrađena analiza broja tužitelja te izvršene pripreme za usklađivanje zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

Također, izrađena je Analiza o potrebi uvođenja alternativnih mjera pritvora u BiH.

Pripremljene su izmjene i dopune entitetskih zakona o izvršenju krivičnih sankcija i uspostavljeno je Koordinacijsko tijelo za usklađivanje propisa u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

Izrađene su analize potrebnih mjera za uspostavu zavoda kao organizacijskih jedinica u sastavu zatvorskih uprava entiteta, kategorizacije zavoda u entitetima, primjene i učinaka instituta uvjetnog otpusta.

Nastavljene su i aktivnosti na izradi glavnog projekta za izgradnju državnog zatvora i osigurana sredstva za rekonstrukciju ili proširenje zavoda. U toku su građevinski radovi u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Kako je saopćeno, započela je aktivnost unapređenja zdravstvene zaštite zatvorenika i pritvorenka, te izrađen prijedlog plana rada nezavisne zavodske inspekcije, a vršene su i obuke zavodskog osoblja.

Određeni su suci za obavljanje međunarodne pravne pomoći i kontinuirano se vrši njihova obuka, kao i obuka tužilaca.

Okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je izrađen, ali nije usvojen. Strategija za odnose s javnošću u sudovima i tužilaštvima je izrađena i provedena u 97 posto sudova.

Odvija se redovna saradnja i s organizacijama civilnog društva u BiH, koje prate rad institucija sektora pravde.

Proveden je veći broj aktivnosti vezanih za uvođenje medijacije kao vansudskog rješavanja sporova. Također, proveden je veći broj aktivnosti vezanih za reformu zemljišne administracije u BiH.

Izrađeni su strateški programi i razrađene aktivnosti za brže rješavanje privrednih sporova u BiH. Uspostavljeni su instrumenti koordinacije za provedbu Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH.

Ojačani su kapaciteti institucija sektora pravde u BiH za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i evropske integracije.

Također, u toku je izrada strategije tranzicijske pravde u BiH.

Učesnici konferencije su izrazili čvrsto opredjeljenje da se započete reforme nastave, te da se dodatno intenzivira učestvovanje institucija sektora pravde u provedbi usaglašenih aktivnosti za ostvarenje planiranih ciljeva.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: