|

Održana 91. sjednica Vijeća ministara BiH: Za drugu fazu digitalizacije 1,4 miliona KM

Održana 91. sjednica Vijeća ministara BiH: Za drugu fazu digitalizacije 1,4 miliona KM
6
Klix.ba
8.2.2017. u 14:34
8
komentara
6

dijeljenja
Održana 91. sjednica Vijeća ministara BiH: Za drugu fazu digitalizacije 1,4 miliona KM
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o određivanju upotrebe dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge faze digitalizacije u iznosu 1,4 miliona KM.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, kojim se unapređuju bilateralne veze u ovoj oblasti.

U skladu s ovim sporazumom dvije države će podsticati bilateralne turističke razmjene, promovirati saradnju i uspostavu direktnih veza između turističkih organa, vlasti, operatera te će na recipročnoj osnovi omogućiti pojednostavljivanje proceduralnih i dokumentarnih formalnosti u oblasti turističkog prometa.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo infrastrukture Ukrajine nadležne su institucije za implementaciju ovog sporazuma, a radi praćenja provođenja ovog sporazuma bit će uspostavljena zajednička radna grupa.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU JASNIJE ĆE UREDITI OBLAST LICENCIRANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa u vezi s primjenom Pravilnika o uvjetima za izdavanje licenci i kvalifikacijskih kartica vozača.

Rok za okončanje postupka izdavanja licenci Ministarstva komunikacija i prometa BiH prolongiran je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, a najduže do 30. aprila 2017. godine. Do tada ostaju na snazi entitetske licence za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika i roba.

Ministarstvo komunikacija i prometa će odmah pristupiti izradi novog pravilnika u ovoj oblasti.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu usvojen je u drugom čitanju u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a očekuje se da bude razmatran na sjednicama Doma naroda u februaru i martu ove godine. Ovaj zakon jasnije uređuje oblast licenciranja.

PRIHVAĆENA ZAJEDNIČKA PRODAJA OBJEKATA BIVŠE SFRJ U NJUJORKU, BONU, TOKIJU I BERNU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresiranost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Prihvaćena je zajednička prodaja objekata bivše SFRJ, i to: Stalne misije pri UN-u i Rezidencije stalnog predstavnika SFRJ pri UN-u u Njujorku; Ambasade u Bonu, te ambasada i pratećih rezidencija u Tokiju i Bernu.

Zajednička prodaja ovih objekata dogovorena je na sastanku Zajedničkog odbora za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ održanom u Skoplju 4. - 5. aprila 2016. godine.

Sredstva dobijena prodajom ovih objekata raspodijelit će se u skladu s postotcima za svaku državu nasljednicu utvrđenim Aneksom B Sporazuma o pitanjima sukcesije, a BiH pripada l5 posto.

VMBiH: VIŠE OD 17,3 MILIONA KM OD 2009. DO 2015. ZA POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA ROMA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o utrošku grant sredstava za realizaciju Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu.

Za implementaciju ovog akcionog plana u periodu od 2009. do 2015. godine izdvojeno je 17.337.000,00 KM, od čega za zapošljavanje Roma 4.022.000,00 KM, a kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja prošlo je 635 osoba. Za stambeno zbrinjavanje Roma osigurano je 21.048.308,57 KM, od čega iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 11.670.000,00 KM, a sufinansirajuća sredstva entitetskih vlasti, lokalne zajednice, implementatora i donatora iznosila su 9.378.308,57 KM. Sredstva su planirana za izgradnju i obnovu više od 680 stambenih jedinica, a više od 840 korisničkih porodica u ovom periodu imalo je koristi od infrastrukturnih projekata. Za poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti Roma u ovom periodu izdvojeno je 1.292.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH u 2015. godini za potrebe Roma odobrilo je 2.750.000,00 KM, i to za stambeno zbrinjavanje Roma 1.670.000,00 KM, za njihovo zapošljavanje 700.000,00 KM, za zdravstvenu zaštitu 350.000,00 KM te 30.000,00 KM za ažuriranje podataka o potrebama Roma.

U okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u 2015. godini“ planirana je izgradnja i sanacija 48 stambenih jedinica i 11 infrastrukturnih projekata u ukupno 19 gradova/općina i Brčko Distriktu BiH.

Na osnovu potpisanog memoranduma Federaciji BiH je za zapošljavanje Roma raspoređeno 438.620,00 KM, Republici Srpskoj 219.380,00 KM, a Brčko Distriktu 42.000,00 KM.

Za zdravstvenu zaštitu Roma raspoređeno je Federaciji BiH 219.310,00 KM, Republici Srpskoj 109.690,00 KM i Brčko Distriktu BiH 21.000,00 KM.

MODERNIZIRATI JAVNU UPRAVU I PODIĆI NIVO NJENIH USLUGA GRAĐANIMA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržava nastavak aktivnosti na modernizaciji i podizanju nivoa efikasnosti institucija javne uprave u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima, zaključeno je na 91. sjednici na kojoj je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima na izradi Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama BiH za period od 2016. do 2018. godine.

Vijeće ministara BiH pozvalo je, odnosno preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje predloženih modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu - CAF i sistemi zasnovani na standardu ISO 9001).

Dato je zeleno svjetlo za nastavak proces uvođenja upravljanja kvalitetom u institucijama BiH te podržan nastavak saradnje s Evropskim resursnim centrom za CAF i uključivanje u aktivnosti radnih struktura za područje upravljanja kvalitetom u okviru Evropske mreže za javnu upravu (EUPAN).
Prijavi grešku


Komentari (8)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...