{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana 58. sjednica Vijeća ministara BiH

F
26.8.2008. u 15:40
0
0
Održana 58. sjednica Vijeća ministara BiH
0
Održana 58. sjednica Vijeća ministara BiH
Vijeće ministara BiH, na današnjoj 58. sjednici, upoznalo se s Planom mjera za smanjenje nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova, a koji su zajednički izradili državna Agencija za rad i zapošljavanje i entitetske nadležne institucije iz oblasti rada i zapošljavanja.
S obzirom da Ministarstvo civilnih poslova u oblasti rada i zapošljavanja ima koordinirajuću ulogu ovaj plan sadrži mjere na tržištu rada koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u ovoj oblasti. Mjere preduzete tokom 2007. godine koje su u prvom redu odnose na pojačan rad inspekcijskih organa u entitetima i Brčko distriktu, aktivnosti zavoda za zapošljavanje u vezi dosljedne primjene zakona i pravilnika kao i mjere koje poduzimaju u provođenju aktivne politike zapošljavanja već su dale rezultate, tako da je u 2007. godini po prvi put registrovana nezaposlenost u laganom padu, a taj trend se nastavlja i u ovoj godini.

Na evidenciji zavoda za zapošljavanje RS, FBiH i Brčko Distrikta krajem aprila 2008. bilo je 499.838 nezaposlenih, što predstavlja smanjenje za 15.901 osobu ili 3,08 odsto u odnosu na stanje krajem 2007. godine.

U narednom periodu nastavit će se, uz planirane određene zakonodavne aktivnost na entitetskom nivou, provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, koje uključuju programe sufinansiranja zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, mladih bez radnog iskustva, sufinansiranje obuke i prekvalifikacije, javne radove koji bi trebalo da zaposle osobe niže stručne spreme, programe doobuke, zatim zapošljavanja lica starijih od 45 godina, aktivnog traženja zaposlenja, te organizovanja sajmova i unapređenja funkcije posredovanja, kao i programe zapošljavanja pripravnika i lica starije starosne dobi.

Agencija za rad i zapošljavanje planirala je u narednom periodu, u saradnji s nadležnim agencijama RS, FBiH i Brčko distrikta BiH, omogućiti zapošljavanje po 3.500 bh. građana u Sloveniji i Crnoj Gori i 1.000 osoba u Hrvatskoj.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft za realizaciju Projekta: Razvoj sistema vodosnabdijevanja u Općini Laktaši, koji je potpisan u Sarajevu 30. jula ove godine. Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Prijedlog odluke Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije. Kredit je vrijedan 3.534.794,49 eura i namijenjen je razvoju sistema vodosnabdijevanja u općini Laktaši.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007. godinu na osnovu Instrumenta za pretpristupnu pomoć komponenta II prekogranična saradnja.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić. Ukupna vrijednost ovog programa je 1.294.117, eura od čega se na Crnu Goru odnosi 705.882 eura, a na Bosnu i Hercegovinu 588.235 eura. Od iznosa projeciranog za BiH 85 posto ili 500.000 eura finansirat će iz Instrumenta pretpristupne pomoći Zajednice (IPA), a 88.235 eura ili 15 posto iz budžeta korisnika programa u BiH. Rok za potpisivanje pojedinačnih ugovora za realiziranje ovog sporazuma je naredne dvije godine.

Vijeća ministara donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni odluka o osnivanju te o imenovanju predsjednika i članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO, koje je predložilo Ministarstvo civilnih poslova.

Za predsjednika Komisije imenovan je ministar civilnih poslova Sredoje Nović umjesto ranijeg predsjednika Slobodana Šoje, koji je imenovan na novu dužnost. Istovremeno su za članove ove komisije imenovani novi ambasador BiH u Parizu Almir Šahović, Dragica Panić-Kašanski, Lidija Mićić, Gordana Đurić, Jugoslav Tepić, Amir Pašić, Amer Obradović, Radoslav Dodig, Željana Zovko i Vjekoslava Sanković. Izmjenama odluke o osnivanju ove komisije povećan je broj članova kojih je sada 18 uz predsjednika.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o procesu prevođenja zakonodavstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da Vijeću ministara BiH predloži sastav interresorne radne grupe koja će imati zadatak provođenja javne rasprave u cilju odgovaranja na sljedeće ključne prioritete: ciljni jezik/jezici u procesu prevođenja acquisa i model prevođenja radi otpočinjanja procesa prevođenja acquisa u BiH. Radna grupa će također, dati preporuke za izradu strateškog dokumenta kojima će se jasno definirati ostala ključna pitanja u oblasti prevođenja acquisa u BiH.

Radna grupa će imati zadatak da do kraja novembra 2008. godine provede javnu raspravu i pripremi odgovore i preporuke za navedene prioritete te ih dostaviti na usvajanje Vijeću ministara BiH. Direkcija za evropske integracije zadužena je da predloži i Vijeću ministara BiH na usvajanje dostavi sastav radne grupe koja će biti zadužena za pripremu prijedloga jezičkog predstavljanja BiH u međunarodnim institucijama.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo je Izvještaj i Analizu četvrtog Ekonomskog dijaloga, koji je održan u Briselu 19. i 20. maja ove godine.

Zadužene su institucije da razmotre dokumente Izvještaj sa četvrtog Ekonomskog dijaloga i analiza četvrtog ekonomskog dijaloga radi kvalitetnije pripreme za naredni sastanak.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da nadležnim institucijama dostavi pregled preuzetih obaveza-dodatnih materijala, u skladu sa zahtjevima Evropske komisije, a koje su navedene u dokumentu Analiza četvtog ekonomskog dijaloga.

Zadužena su nadležna ministarstva da Direkciji za evropske integracije najkasnije do 15.09. ove godine dostave dodatne materijale iz svoje nadležnosti koji su označeni u dokumentu Analiza četvtog Ekonomskog dijaloga.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da ugradi primjedbe predstavnika Republike Srpske koji će postati sastavni dio usvojenog Izvještaja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne izvještaje i analize Direkcije za evropske integracije sa dvanaestog sektorskog i plenarnog sastanka Praćenja procesa reformi (RPM-a), koji su održani od 10. do 12. juna ove godine u Banjoj Luci.

Zadužene su institucije da razmotre ove dokumente radi kvalitetnije pripreme za naredni sastanak RPM-a.

Zadužena su ministarstva i drugi organi uprave da Evropskoj komisiji, putem Direkcije za evropske integracije, dostave dodatne materijale iz svoje nadležnosti naznačene u izvještajima i analizama dvanaestog sektorskog i plenarnog sastanka, najkasnije do 15.09. ove godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, koji je predložila Direkcija za evropske integracije.

Zaključeno je da su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum pregovarani i zaključeni u skladu s Nacrtom osnova za vođenje pregovora za sklapanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, te da se dostave Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Kvartalni izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku - praćenje implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za period 1. april - 30. juni ove godine. Izvještaj prikazuje ukupan stepen implementacije mjera iz akcionog plana 1 Strategije RJU do 30. juna za svaku od šest reformskih oblasti pojedinačno (na nivou države, entiteta i Brčko distrikta BiH).

Vijeće ministara BiH odgodilo je razmatranje mišljenja Ministarstva komunikacija i prometa u vezi problematike imenovanja direktora Regulatorne agencije za komunikacije. Zaključeno je da se ova informacija, u skladu sa ranijim zaključkom Vijeća, dopuni mišljenjem Ministarstva pravde BiH nakon čega će se Vijeće ministara BiH izjasniti o ovom pitanju, saopćila je Služba za informiranje VMBiH.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: