{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Održana 37. redovna sjednica Predsjedništva BiH

S
7.5.2008. u 16:57
0
0
Održana 37. redovna sjednica Predsjedništva BiH
0
Održana  37. redovna sjednica Predsjedništva BiH
Na 37. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH usvojen je zapisnik sa 36. redovne sjednice Predsjedništva BiH sa korekcijom Zaključka koji je usvojen pod tačkom 7. – Vijeće Evrope –Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) – izbor člana i zamjenika člana.
Stavljen je van snage zaključak Predsjedništva BiH donesen na 93. sjednici održanoj 29.4.2006. godine. Ministarstvo vanjskih poslova BiH se zadužuje da pripremi Nacrt odluke o postupku kandidiranja i imenovanja međunarodnih predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama i dostavi Predsjedništvu BiH na razmatranje. Traži se od Vijeća ministara BiH da Predsjedništvu BiH dostavi listu svih predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama kako bi Predsjedništvo BiH u okviru izvršavanja svoje ustavne uloge, vođenje vanjske politike moglo zauzeti stav u pogledu imenovanja međunarodnih predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama i institucijama.

Predsjedništvo BiH danas je razriješilo Fuada Šabetu dužnosti ambasadora BiH u Nizozemskoj a na tu dužnost imenovalo Mirandu Sidran Kamišačić.

Predsjedništvo BiH dalo je podršku pregovorima u cilju zaključivanja Konvencije o kasetnoj municiji koji će se održati u Irskoj na Dablinskoj konferenciji od 19. do 30. maja 2008. godine. Ministar vanjskih poslova BiH je ovlašten da utvrdi sastav i odredi šefa delegacije BiH na toj konferenciji.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Velimira Pleše za generalnog konzula Republike Hrvatske sa sjedištem u Mostaru.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv Bamira Topija, predsjednika Republike Albanije, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH da posjeti Republiku Albaniju. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova da usaglasi termin posjete Republici Albaniji.

Predsjedništvo BiH je donijelo zaključak da se zaduži Ministarstvo vanjskih poslova da sačini analizu međunarodnih sporazuma Ujedinjenih nacija koji su vezani za obilježavanje 60. godišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije za ljudska prava, Međunarodne godine planete zemlje, Međunarodne godine čistoće i Međunarodne polarne godine kojima je BiH već pristupila, odnosno sporazuma za koje se može provesti postupak pristupanja do zasjedanja Generalne skupštine UN-a u septembru 2008. godine, u skladu sa pismom generalnog sekretara UN-a. Od Vijeća ministara se traži da hitno poduzme aktivnosti na provođenju procedura za pristupanje BiH međunarodnim sporazumima, koji će biti u fokusu godišnjeg obilježavanja sporazuma, kako bi BiH do 1. septembra 2008. godine obavijestila generalnog sekretara o sporazumima koje namjerava potpisati, ratificirati, odnosno pristupiti im u vrijeme zasijedanja Generalne skupštine UN-a.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o davanju saglasnosti za pristupanje Savezne Republike Brazil Evropskoj konvenciji o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvatanju sporazuma i određivanje potpisnika za:

* Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne Skupštine BiH
* Sporazum između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekt nabavke medicinske opreme za Kliničku bolnicu Mostar
* Sporazum između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekt nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Mostar
* Sporazum između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i BAWAG P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekt nabavke medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu Safet Mujić Mostar
* Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AKTIEN GESELLSCHAFT – Projekt modernizacije Univerziteta u Zenici

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Programa saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije za period 2008. - 2010. godina.

Predsjedništvo BiH nije usvojilo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2007. godini i zatražilo je da mu se dostavi detaljan finansijski izvještaj.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o imenovanju stručnog tima za sanaciju, konzervaciju i restauraciju graditeljske cjeline Konak – Sarajevo te donijelo zaključak da se zadužuje stručni tim da hitno sačini Program aktivnosti na sanaciji, konzervaciji i restauraciji Rezidencijalnog objekta Konak i da dostavi Predsjedništvu BiH na razmatranje i usvajanje.

Predsjedništvo BiH je sa 2 glasa za i 1 protiv donijelo odluku o ratifikaciji Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srpske pravoslavne crkve. Predsjedavajući Predsjedništva BiH ovu odluku smatra destruktivnom po vitalni interes entiteta Federacije BiH te će u roku od 72 sata uputiti odluku Klubu bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o ratifikaciji:

* Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju Okvirnog programa za finansijsku saradnju,
* Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i finansiranju od 23.11.2007. godine između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministarstvo finansija Federacije BiH i Republike Srpske koju predstavlja Ministarstvo finansija RS i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) - Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini

Informacija o raspolaganju električnom energijom iz hidroelektrana na zajedničkim vodotocima sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom će se naći na dnevnom redu naredne sjednice Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je utvrdilo Program obilježavanja Dana prijateljstva između Bosne i Hercegovine i SAD-a u oblasti međunarodne saradnje iz domena odbrane i sigurnosti – Mostar - 05.juni 2008.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: